Informacija o poslovanju privrede u 2008.godini biće predmetom rasprave na sjednici Općinskog vijeća Živinice, koja sutra nastavlja s radom, nakon prekida  14.oktobra, kada se raspravljalo o izvršenju Budžeta općine Živinice za prvih šest mjeseci ove godine.

  Na području općine Živinice u prošloj godini bilo je registrovano 313 privrednih društava, što je za 3 manje nego prethodne godine.Zanimljivo je istaći da je poslovanje privrede  u prošloj godini bilo pozitivno, a da je ukupni prihod iznosio 528.406.928 KM, ili 12,10 odsto više nego u 2007.godini.Neto dobit privrednih društava iznoslila je 14,8 miliona KM, dok je gubitak iznosio 6,4 miliona KM.

  Ipak, iz prikazane Informacije o poslovanuu privrednih društava za prošlu godinu ima određenih nelogičnosti.Npr. za oblast ugostiteljstva istaknut je podatak da ima svega 7 firmi ove djelatnosti, u kojima radi  12 osoba i da im je ukupan prihod 173.255 KM.To može biti prihod za tih 7 firmi, ali da ih je samo toliko na području općine Živinice ni blizu nije tačne informacije.Samo na Bulevaru moglo bi se toliko nabrojati  ugostiteljskih radnji.

  Najveći porast proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu bilježi poljoprivreda, gdje su prihodi porasli za više od 33 odsto.Međutim, ova djelatnost još uvijek ne zauzima značajno mjesto u strukturi živiničke privrede, jer u njoj sačinjava tek 0.15 odsto ukupno ostvarenih prihoda, a u odnosu na mogućnosti je poražavajuće stanje.

  U minuloj godini oko 49 odsto firmi bavilo se trgovinom, koje su donijele najveće bruto prihode.Broj zaposlenih je porastao sa 5 429 u 2007.godini na 5 675 u prošloj godini.Prosječna neto plata zaposlenika iznosila je 557 KM, što je tek 74,14 odsto od prosjeka plata u FBiH.

   Globalna ekonomska kriza s početka avgusta prošle godine imala je negativan odraz na kretanja u živiničkoj privredi, ali je sigurno da će nanijeti još veće posljedice u poslovanju tokom ove godine!/Š.Gadžo/

Iz Konjuha-kako izaći iz gubitaka
 

Vaš komentar na članak: