Imate od 15 do 30 godina, uz to imate ideje i sposobni ste da poboljšate uslove života mladih u sredini u kojoj živite?! Sve što vam je potrebno je volja i akcija, a Omladinska banka Živinice će vam pomoći da svoje ideje pretovrite u stvarnost.

  Omladinska banka je program čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina, kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih.

  Omladinskom bankom Živinice uz podršku Fondacije Mozaik i Općine Živinice upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji su izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova na osnovu prioriteta i potreba mladih, da raspisuju konkurse i odlučuju o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih u općini Živinice.

  Poziv  za prijedloge projekata je otvoren od 15.05. do 15.06.2012.godine.

 Prijedlog projekta Omladinskoj banci Živinice mogu podnijeti neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina, a minimum pet mladih osoba mora biti aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta koji žive na području općine Živinice.

  Fond za projekte mladih u 2012. godini iznosi 15.000,00 KM, koji zajednički obezbjeđuju Fondacija Mozaik od USAID-a i Općina Živinice.

  Omladinska banka Živinice će podržavati projekte u iznosu od 500 KM do 2.000 KM, dok neformalna grupa mora obezbijediti od preduzeća, organizacija, institucija ili građana doprinos (novčani, materijal ili usluge) za projekat u najmanje istom iznosu koji traži od Omladinske banke Živinice.

  Zainteresovani mladi formu Prijedloga projekta mogu preuzeti na www.omladinskabanka.ba i www.opcinazivinice.org .

  Popunjenu Prijavu prijedloga projekta snimljenu na CD-u i odštampanu sa pratećom dokumentacijom (obavezno fotokopije ličnih dokumenata pet članova grupe i potvrde/dokaze o obezbijeđenom doprinosu drugih subjekata za projekat) u zatvorenoj koverti trebate predati najkasnije do 15.06.2012.godine na Protokol Općine Živinice sa naznakom: Omladinska banka Živinice.

  Ukoliko želite da nešto više saznate o ovom programu, to možete učiniti ukoliko budete prisustovali nekom od predavanja koji će održati članovi odbora Omladinske banke, na koje ste ujedno svi i pozvani:

-21.05. 2012.godine (ponedeljak),sa početkom od 12,30 sati u amfiteatru Mješovite  srednje škole Živinice ;

-22.05.2012.godine (utorak) , sa početkom od 17:00 sati u prostorijama MZ Đurđevik;

-23.05.2012.godine (srijeda), sa početkom u 18:00 sati u prostorijama Osnovne škole Gračanica;

-24.05.2012.godine( četvrtak), sa početkom od 17:00 sati u prostorijama Osnovne škole Šerići ;

-26.05.2012.godine (subota) , sa početkom od 17:00 sati u prostorijama Osnovne škole Dubrave ;

-26.05.2012. godine(subota) ,sa početkom od 18:00 sati u prostorijama Osnovne škole Bašigovci.

-31.05. 2012.godine (četvrtak)  u BKC-u Živinice.

U Petak, 25. maja u večernjim satima bit će postavljen promotivni štand na Gradskom bulevaru u Živinicama./Jsmina Mslić/

Tim Omladinske banke Živinice

Vaš komentar na članak: