članovi folkorne grupe KUD-a Živinice sretno su doputovali u turski grad Sindirgi, gdje će učestvovati na Dječijem festivalu.Festival se održava od 19.do 24.aprila, uz učešće predstavnika 9 zemalja.

 Preuzeli smo dio teksta sa portala grada domaćina, u kojem boravi 38 dječaka i djevojčica, majstora folklora iz Živinica, uz nadu da će neko to prevesti za naše čitaoce!

       INTERNATIONAL SINDIRGI CHILDREN & ADULT FESTIVAL

  Sindirgi international children folklore festival   will arrange 19 -24 April 2010 in SINDIRGI/ BALIKESIR We will invite 5 country folklore, brassband or modern dance groups. All children will stay School host family, group leadres and musicians will stay Thermal hotelin Sindirgi.. If you want to join our children festival please contact us.

INTERNACIONALNI SINDIRGI FESTIVAL ZA DJECU I ODRASLE/prevod/

Sindirgi internacionalni dječiji folklorni festival bit će priređen od 19 – 24 Aprila 2010 u Sindirgi / Balikesiru. Mi ćemo pozvati 5 državnih folklora, limenih (duvačkih) orkestara ili modernih plesnih grupa. Sva djeca će boraviti kod školskih domaćinskih porodica, vođe grupa i muzičari će boraviti u Termalnom hotelu u Sindirgi…Ako se želite pridružiti našem dječijem festivalu kontaktirajte nas./Hvala za Vipera berus!/

Snimak sa prošlogodišnjeg festivala
 

Vaš komentar na članak: