Stručna služba za poljoprivredu općine Živinice tokom zime uspješno je organizovala više savjetovanja, seminara i predavanja za poljoprivrednike naše općine. Tako je  i danas u OŠ Stari Đurđevik održano zanimljivo predavanje o zaštiti u povrtlarstvu od puževa i ostalih parazita.

 Mirsad Butković, stručni saradnik za agrar ističe kako je održano niz zanimljivih edukacija, kako bi poljoprivrednici postizali što bolje rezultate u aktivnostima kojima se bave:

 "U periodu januar-mart svakog utorka organizovali smo predavanja za poljoprivrednike i još je ostalo da održimo jedno predavanje o plasteničkoj proizvodnji, za koju se u posljednje vrijeme sve više pokazuje interesovanje. Današnje predavanje organizujemo u saradnji sa MZ Stari Đurđevik gdje su željeli da nešto više saznaju o uništavanju puževa golaća, štetočina povrća, cvijeća i ostalih biljkaka".

 Predavač u St.Đurđeviku bio je Aleksandar Nestorović, predstavnik firme Bajer za sjeveroistočnu Bosnu.

 "Na tržištu se pojavilo mnogo preparata za uništavanje raznih parazita i štetočina, među kojima i za puževe.Imamo preparate koji s manje ili više uspjeha rješavaju ovu problematiku, ali se najboljom pokazao Mesurol granule, koji se koristi dva puta godišnje, kako bi efikasno suzbili pojavu štetočina u povrću. Sve efekte preparata predstavili smo očiglednim metodama, tako da se nadam kako će ubuduće poljoprivrednici u ovom kraju postizati bolje prinose na svojim imanjima", rekao nam je Nestorović./Š.G./ 

Predavanje za poljoprivrednike u St.Đurđeviku
 

Vaš komentar na članak: