Danas je održana press konferencija A-SDA Živinice, na temu teškog stanja poljopirvrednika zbog elementarnih nepogoda i nebrige vlasti. Press konfernciju je otvorio Jasmin Čaušević, a novinarima su govorili mr.Sead Noćajević, Snežana Hrustemović i Ibrahim Mušić. Press konfernciji ove političke partije prisustvoalo je i nekoliko kandidata za  Općinsko vijećče Živinice.

  "A-SDA dugo isčekuje da  se neko od zvaničnika na vlasti konačno očituje na sve češće vapaje naših poljoprivrednih proizvođača i da bar pokušaju da pomognu i iznađu rješenje ublažavanja agonije u kojoj su se našli naši poljoprivrednici nakon nezapamćene suše, nažalost ostalo je na željama.Iako predpostavljamo da će nas politički oponenti optužiti da tuđe probleme koristimo u političke svrhe, jer drugo kao odbranu ništa i ne znaju, građani su svjedoci da plaćamo cijenu nedostatka sistematske poljoprivredne politike u posljednjih 20.godina. Prijedlozi A-SDA na sjednicama OV Živinice-  šta treba poduzeti da se zaštiti i stimuliše poljoprivredna proizvodnja naše općine jednostavno iz ne znanja i nivoa svijesti vijećnika vladajuće SDA-SDP koalicije nije prihvatana, a sve se to vješto krilo od očiju javnosti kroz zabrane reemitovanja sjednica Općinskih vijeća. Sada kada smo u veoma teškoj situaciji ti vijećnici su zabili glave u pijesak i šute", rekao je mr.Sead Noćajević.

Štete od suše preko dvije milijarde KM

  Na presici  je rečeno kako je prije dva dana u BiH organizovan mirni protes poljoprivrednika, na kojem su uzeli učešće i živinički poljoprivrednici, koji su traktore vozili ulicama grada, umjesto oranicama. Ibrahim Mušić je govoreći o teškoćama poljoprivrednika istakao:

 "Nezapamćene suše su domaćim poljoprivrednicima uništile čak 80 posto usjeva, a štete iznose više od dvije milijarde maraka. Općina Živinice je prema zvaničnoj politici proglašena poljoprivredno-poduzetnička? – pitamo se po čemu? Ukoliko smo poljoprivredna onda je nedopustivo da šutimo i ne poduzimamo ama baš ništa po pitanju ovih problema. U vremenu kada se svake godine samo  iz Budžeta TK otima 5 miliona KM od naših poljoprivrednika  na način što se Zakon o novčanoj podršci poljoprivrednim proizvođačima TK, koji je svojom rukom  napisao i predložio naš predsjednik OO  A-SDA  nepoštuje se, jer se odredba da se planira 3,5 % budžeta Kantona preinačila na 3,5% poreznih prihoda budžeta kako to rade posljednjih godina, u vremenu kada se ne poštuje usvojena srednjoročna Strategija poljoprivredne proizvodnje F BiH. koja predviđa 6% budžeta Federacije za poljoprivredu , obrazloženje da nema para jednostavno je licemjerna i drska. Naravno da nema i neće nikada ni biti na ovako maćehinjski odnos prema ovoj najplemenitijoj grani privrede", rekao je Mušić.

Mjere za prevazilaženje teškog stanja

 Snežana Hrustemović je mišljenja da se u vremenu kada se samo priča, a ništa konkretno ne poduzima da se spasi i ovo malo proizvodnje što ima, naši poljoprivrednici su prepušteni sami sebi.

  "A-SDA smatra da je ovakvo stanje neodrživo i da se poljoprivrednicima mora iznaći rješenje participacije šteta koje su pretrpjeli bez njihove volje i mogućnosti sprečavanja", rekla je Snežana Hrustemović na današnjoj press konferenciji.

   A-SDA smatra, ukoliko želimo spasiti poljoprivredu naše Općine, pod hitno se     moraju preduzeti slijedeće mjere:

1.da se hitno iznađe mogućnost isplate svih dosadašnjih dugovanja za podsticaje sa svih nivoa vlasti,
2.donijeti potrebne odluke za oslobađanje zakupnina za državno poljoprivredno zemljište za ovu godinu.
3.Općina Živinice mora iznaći mogućnost obezbjeđivanja povoljnih dugoročnih kredita regresiranim kamatama našim poljoprivrednicima sa min. grace periodu od godinu dana za plaćanje kredita .
4.Moraju se obezbjediti mineralna  đubriva iz državnih robnih rezervi ukoliko ikako i postoje,
5.Pod hitno riješiti  pitanje plavog dizela, jer samo naši traktori plaćaju cestarine i putarine a asfalta vide samo kada moraju izaći na proteste
6.Moraju se osigurati sredstava za jesenju sjetvu, za nabavku repromaterijala.
Ukoliko bi ovakve mjere izostale ili se ne bi provodile u praksi, ogroman broj poljoprivrednika bi se našao u bezizlaznoj situaciji i naše vlasti bi svojim nemarom dovele do gašenja i ovo malo proizvodnje što imamo./Press služba OO A-SDA Živinice/

Sa današnje press konferencije OO A-SDA Živinice
 

Vaš komentar na članak: