BЕLLS pokret u 6 gradova zapadnog Balkana (Beograd, Podgorica, Priština, Skoplje, Tirana i Tuzla), u isto vrijeme organizovao je zajednički javni događaj u vidu press konferencija s ciljem predstavljanja rezultata akcije prikupljanja potpisa za Deklaraciju o podršci i jačanju regionalne saradnje zemalja zapadnog Balkana u oblasti okoliša/životne sredine, kao i dosadašnjih dostignuća BЕLLS koalicije zapadnog Balkana.

  Press konferencija je održana u BKC Tuzla, a učesnici konferencije bili su Sabina Jukan, nacionalna koordinatorica BELLS pokreta BiH, Lazar Prodanović, poslanik SNSD-a u PS BiH i koordinator Zelene Parlamentarne Grupe u BiH, Nermina Zaimović- Uzunović, poslanica SDP u PS BiH i zamjenica koordinatora Zelene Parlamentarne Grupe BiH i  Nermina Skejović- Hurić,  stručna savjetnica Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
       
  Ovaj javni događaj je jedna od inicijativa BЕLLS pokreta, koji je rezultat regionalnog projekta „Regional Environmental Advocacy (REA) Action and Cohesion in Western Balkans“ podržanog od regionalnog programa za okoliš Vlade Kraljevine Holandije, čiji je cilj da teme okoliša dobiju prioritet kod donosioca odluka i da se nađu u fokusu prilikom odlučivanja na svim nivoima, jer su jedan od važnih segmenata u dostizanju EU standarda i boljeg kvaliteta života građana, istaknuto je na današnjoj press konfereenciji, kojoj je bio prisutna i predsjednik SKupštine Tuzlanskog kantona Bajazit Jašarević.
 
  BЕLLS pokret se zalaže da zemlje zapadnog Balkana, kao buduće članice EU zajednice, primjene standarde održivog razvoja. Danas se donosioci odluka i građani susreću sa ključnim izazovima koji se tiču postizanja europskih standarda, posebno iz oblasti zaštite okoliša. EU Standardi imaju direktan uticaj na ekonomsku i socijalnu stabilnost i bolji kvalitet života i rada građana. BЕLLS pokret promovira partnerstvo među svim sektorima kroz zajedničku misiju jačanja zapadnog Balkana, kao regiona velikih mogućnosti./Press BЕLLS pokret/    
                                                                       

Učesnici press konferencije

 

Vaš komentar na članak: