Danas je održana press konfernecija OO SBiH Živinice, na kojoj su o novonastaloj situaciji na kantonalnom i općinskom nivou govorili predsjednik ove političke partije i poslanik Skupštine TK Asmir Hasić, novi predsjedavajući OV Živinice Esed Zenunović i vijećnik SBiH Mevludin Ferhatović.

 "Što se tiče Skupštine TK mi imamo obavezu prema građanima da ih upoznamo da je SBiH postala, kako smo to i najavljivali, politička opcija bez koje se ništa ne može i neće moći dešavati na političkoj sceni Tuzlanskog kantona. Bitno je spomenuti da su 3 ministarstva i jedan kantonalni poslanik u Vladi TK svoj daljnji politički angažman nastavili u redovima Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Isto tako ističem, kada su u pitanju općine u TK, ukupno je 11 vijećnika i 7 kompletnih općinskih organizacija BPS prešlo u SBiH.

 Na osnovu ovih dešavanja mi slobodno možemo reći da ćemo se u narednom periodu građanima ponuditi kao kvalitetna alteranativa na ovoj veoma teškoj političkoj sceni", rekao je Asmir Hasić.

 Kada je u pitranju politička scena u Živinicama i najnovija dešavanja oko uspostavljanja nove parlamentarne većine u Općinskom vijeću, vijećnik Mevludin Ferhatović je rekao:

 "Poznato je da su vijećnici SBiH cijelo vrijeme bili konstruktivni i ukazivali na negativnosti u radu! Kriza funkcionisnja OV nastala je prevagom ličnih interesa nad općim, te se SBiH uključila u deblokadu rada OV. To je osnovni razlog što sačinjavamo većinu koja želi uvesti reda i normalno funcionisanje Općinskog vijeća, mada prethodni nastoje opstruirati legalnost našeg izbora. Za posljednju sjednicu OV smo kasno obaviješteni, a raniji predsjdavajući Fahrudin Vejzović nije djelovao kako treba, još je i zaključio sjednicu prije nego što je dozvolio zatraženu pauzu. Primjetili smo da neki vijećnici dolaze samo radi ličnih interesa i svi su se deklarativno zalagali za štednju. U tom smislu, na prijedlog SBiH, uveli smo da funkcije predsedavajućeg i zamjenika budu volonterske i na taj način godišnje ćemo uštediti 250 hiljada KM ili na nivou mandatnog perioda oko 700 hiljada KM i ta sredstva ćemo usmjeriti u projekte. Bez obzira kako će se dalje odvijati događaji, nastojaćemo sličnim konstruktivnim prijedlozima doprinosti uspješnijem radu OV".

 Nakon održane press konferencije održana je i sjednica OO SBiH, na kojoj je takođe prezentovana aktuelna politička situacija u TK i općini Živinice, a potom je razmatran i usvojen Izvještaj o radu mjesnih odbora ove političke partije. Kako se dalo zaključiti sjednice mjesnih odbora se redovno održavaju, što privlači nove članove, te tako SBiH bilježi stalni rast. Uz to, osnovana su povjereništva u MZ G.Lukavica i Kuljanu./Š.G./

Sa press konferencije SBiH Živinice
 

Vaš komentar na članak: