Danas je u prostorijama OO SDU Živinice održana press konferencija ove političke partije. Presicom je rukovodio  predsjednik Izbornog štaba SDU Mirza Zukanović, a podršku temi o tome kako politika na općini Živinice preuzima autonomiju obrazovanja, dali su predsjednik SDU BiH Nermin Pećanac, njegov dopredsjenik Stjepan Kljujić, predsjednik Glavnog odbora Darko Ružić, predsjednik OO SDU Živinice Esad Kitić, te vijećnici iz ove političke partije Nezir Dedić i Esad Haličević, kao i kandidati za predstojeće izbore Hanka Butković, Edita Belkić i Aida Suljanović.

  Posljednja dešavanja u živiničkom školstvu i umješanosti politike bila je tema koju je pripremio šef pres službe SDU Munib Pepić, u čijem se saopštenju kaže:

 "Izmjenama i dopunama Zakona o osnovnim školama aktuelna vlast je određenim političkim partijama omogućila da mijenjaju, smjenjuju i postavljaju direktore osnovnih škola na općini Živinice.Pojam obrazovanja je u našoj općini izgubio vrijednost s obzirom na činjenicu da se direktori i školski odbori biraju po političkoj podobnosti i poslušnosti, a ne po stručnosti. Do sada su direktore u osnovnim školama birali roditelji učenika i uposlenici škole, što smatramo da je to transparentno, a znamo da je to bila inicijativa CCI, koja je naišla na podršku u svim  sredinama".

  Pepićeva analiza stanja oko izbora rukovodstva škola  kaže  da su se u pojedinim odgojno-obrazovnim ustanovama u posljednjih 6 mjeseci birali dva puta školski odbori, a još uvijek nisu izabrani niti je završena konkursna procedura:

 "Na direktore živiničkih osnovnih škola se vrše politički pritisci prelaska iz jedne partije u drugu, što se negativno odražava na kvalitet obrazovanja, narušavanje međuljudskih odnosa u kolektivima, a u čemu najviše ispaštaju učenici, njihovi roditelji i uposlenici škola. Zato će se SDU zalagati za izmjenu Zakona o osnovnoj školi, odnosno izboru direktora škola i školskih odbora, gdje će se nastojati vratiti  autonomnost školama-njihovim upslenicima i roditeljima učenika. Nije dobro što je na našoj općini došlo vrijeme kada se politička opredjeljenost stavlja iznad kvaliteta, a što je prisutno i u cijelo BiH",  kaže se u saopštenju Muniba Pepića, inače kandidata ove političke partije za člana Općinskog vijeća Živinice. /Š.G./

Mirza Zukanović otvorio press konferenciju

Najviše rukovodstvo SDU BiH-bezrezervna podrška Općinskoj organizaciji Živinice
 

Vaš komentar na članak: