U povodu izricanja presude za počinjene ratne zločine na području Općine Vlasenica, u slučaju Bastah i ostali, u kojoj su počinioci zločina nagrađeni presudom  : Predrag Bastah 22 godine, Goran Višković 18 godina i Veljko Bašić koji je predhodno oslobođen zbog starosti i zdravstvenih problema.

   MI članovi Udruženja „ PORODICE ŽRTAVA RATA VLASENICA 1992-95“  izražavamo nezadovoljstvo odlukom da se optuženima za radnje, koje su i u međunarodnom Sudu pravde u Hagu u slučaju Vlasenica okarakterisane kao kazneno djelo genocida  i stavljeno na teret optužnom Karadžiću, a Bastah i ostali  su bili direktni izvršioci ovih zločina, odredi ovakav vid kazne. Šta onda žrtva da očekuje od pravde u slučaju naredbodavaca!?Nezadovoljni smo i samim istražnim postupkom, jer su se desili mnogi propusti.

   Prije svega dopušteno je da jedan od izvršilaca bude pušten i oslobođen optužbi zbog starosne dobi i zdravstvenog stanja, da se drugi iz optužnice pusti na slobodu i branjenje sa slobode i da ista dvojica imaju direktan kontakt sa svjedocima i da na direktan ili indirektan  način utiču na svjedoke optužbe i na njihovo svjedočenje pred SUDOM pravde Bosne i Hercegovine.

  U propuste svakako moramo ubrojiti i pozivanje za svejdeoke ljudi koji su smrtno stradali u Vlasenici od strane srpske vlasti za vrijeme etničkog čišćenja, a tužilaštvo BiH je izdavalo pozive tim licima u svojstvo svjedoka. To su ogromni propusti, koji ovaj proces opisuju kao površan i čak diletantski pokušaj ublažavanja stvarnih stradanja u Vlasenici.

  Navešćemo da je u toku 1992. godine u Vlasenici u logoru Sušica, kojim su između mnogih drugih još neprocesuiranih zločinaca i ova trojica, upravljali logorom ali i životima desetine hiljada bošnjaka Sjeveroistočne Bosne.Kroz ovaj logor su prošli bošnjaci iz Vlasenice, Kalesije, Zvornika, Osmaka, Šekovića, Han Pijeska, Milića, Srebrenice, Bratunca, Rogatice, Žepe, Sokolca i Višegrada.U logoru Sušica ubijeno je na stotine ljudi. Ubijeni su samo zbog svoga imena.

   Vlasenički rezime ubijenih bošnjaka u toku  1992-95 prelazi broj 2600 i za njihovim posmrtnim ostacima mi još uvijek tragamo, a ova zločinačka trojka je doprinijela tom broju nestalih!Pitamo se ako je SUD BiH danas donio ovako blagu kaznu i samim tim nagradio počinioce zločina, šta onda da očekujemo MI koji smo postali žrtve tih zločina, a evo danas i ponovljene žrtve BH pravosuđa!?

   Tražimo od Tužilaštva da u okviru svojih ovlaštenja, u ime  oštećenih – žrtava ,  podnese odgovarajuću žalbenu notu, koja bi iole zadovoljila pravdu./UDRUŽENJE ¨PORODICE ŽRTAVA RATA VLASENICA 1992-95¨/

Vaš komentar na članak: