Regulatorna agencija za komunikacije zaprimila je upozorenja o mogućoj pojavi prevare pretplatnika mobilne telefonije sa međunarodnih brojeva, koji  počinju sa +39…

   Prema iskustvima zemalja iz okruženja, pretplatnik mobilne telefonije u nekom trenutku registruje propušteni poziv pristigao sa broja koji počinje +39…, +390…, +391… itd.(npr.registrovan je slučaj poziva sa broja +393193260045).Ukoliko pretplatnik pozove broj propuštenog poziva, uspostavljenu vezu nije moguće prekinuti, čime se pretplatnici zadužuju za velike svote na telefonskim računima.

   U cilju spriječavanja takve zloupotrebe, porebno je da operateri izvrše provjeru u  mobilnoj mreži i da poduzmu mjere zaštite svojih pretplatnika.Svakako, potreban je već oprez i pretplatnika, te prije  propuštenog poziva provjeriti upisani broj!/Regulatorna agencija za komunikacije BiH/ 

Vaš komentar na članak: