Sutra, 5.decembra, u svijetu se obilježava Međunarodni Dan volonterizma.Obilježavanje ovog dana usaglašeno je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 17.decembra/prosinca 1985.godine.

  Volontiranje se u najširem smislu definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva.Ova aktivnost se javlja u raznim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne samopomoći do organizovanog djelovanja zajednice u kriznim periodima, kao i do pokušaja pomoći u spriječavanju i zaustavljanju sukoba i suzbijanja siromaštva.Volontiranje je dio istorije gotovo svake civilizacije, a kako počiva na ideji da globalno ne završava nego tek počinje sa lokalnim – ono zavrijeđuje i posebnu pažnju društva.
 
  Pažnju koja pravilno usmjerena, može dovesti do širenja pozitivnih ideja i akcija sa lokalnog na istorijski, da ne kažemo civilizacijski nivo.

  Volonteri i volonterke danas igraju važnu ulogu u dobrobiti i napretku razvijenih zemalja, zemalja u razvoju i unutar nacionalnih ili drugih programa za humanitarnu pomoć, tehničku saradnju i promociju ljudskih prava, mira i demokratije.Ponos i osnova mnogih nevladinih organizacija , profesionalnih udruženja, predstavljaju upravo ljudi koji svoj rad dobrovoljno poklanjaju blagostanju zajednice i društva u kojem egzistiraju.

  Mreža mladih Civitasa BiH,lokalni centar Živinice, kako bi obilježili ovaj za nas bitan datum pokrenula je implementaciju projekta prodaje markica.Cijena jedne markice je simboličnog iznosa 0,50 KM.Od sakupljenih sredstava je planirana kupovina  paketića za štićenike Centra za djecu sa višestrukim smetnjama «Vrati mi osmijeh»Živinice.

  Implementacija ovog projekta je započeta danas simbolično za obilježavanje sutrašnjeg dana,aktivnost je započeta u Gimnaziji Živinice kao i MSŠ Živinice, gdje smo naišli na veoma dobru saradnju učenika.Nastavak aktivnosti je planirana i za nerednu sedmicu, gdje su planirane posjete osnovnim školama, u kojima je planirano prigodno predavanje sa akcentom na vaznosti volonterizma u našem društvu.Takođe, u školama ćemo nastaviti sa prodajom markica./Koordinator Mreže mladih Civitasa BiH,lokalnog centra Živinice-Husović Edin/
 

Živiničke volonterke u akciji
 

Vaš komentar na članak: