Primjeri:RADNI VIJEK BEZ BOLOVANJA

Franjo Žepić i Asim Nišić su stari poznanici, koji decenijama zajedno rade u Konjuhovim fabrikama namještaja.Franjo je navršio 38 , a Asim 39 godina radnog staža, pa će uskoro u mirne penzionerske vode.Po radu i zalaganju na poslu pozitivan su primjer sve većem broju mladih ljudi koji se zapošljava u Konjuhu.

  «Radim već punih 39 godina i obavljao sam mnoge poslove za taj dugi period.Mada je bilo i teških trenutaka, još nikada nisam izostao sa posla, pa niti za bolovanje.Takav je i Franjo, odgovoran i krajnje disciplinovan, sa maksimalnim korištenjem radnog vremena», priča nam Asim Nišić.

  Oba trenutno rade  na liniji za krojenje raznih elemenata za stolove ili stolice.O svojim svakodnevnim zadacima Franjo Žepić kaže:

  «Dnevni plan u obje smjene iznosi 23 kubna metra raznih elemenata i mi ga uvijek izvršavamo, mada se zna desiti i da ga prebacimo za tri kubika.Svaki elemenat prije nego ode u dalju proizvodnju dobro se obradi i pregleda, tako da se još nije desilo da nam iz finalnih fabrika vrate neki elemenat».

  Takvi su Asim i Franjo, koji će se uskoro rastati zbog odlaska u mirovinu, ali nam rekoše da neće zaboraviti jedan drugoga, kao ni firmu u kojoj su zajedno proveli toliko godina!


Asim i Franjo – bez bolovanja u mirovinu