Danas je upriličena primopredaja deminiranog terena „Izvor Jazavac“ na području Općine Živinice. Deminirana je površina od 5000 m2 čime su stvoreni uslovi za rekonstrukciju izvorišta i lokalnog vodovoda. Deminerske radove su izvodili pripadnici Federalnog i Kantonalnog tima Civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a.

 „Izvor Jazavac“ predstavlja jedan od prvih kandidiranih projekata na području Općine Živinice za koji je urađena projektna dokumentacija za deminiranje izvorišta i trase vodovoda. "Međutim, velika udaljenost od naseljenog mjesta i loš pristupni put jedan su razloga zbog kojeg je deminiranje terena dugo odgađano", istakao je Zdenko Tadić, direktor KUCZ Tuzla.

  Pripadnici B tima civilne zaštite za deminiranje započeli su sa čišćenjem terena sredinom prošlog mjeseca. Neposredna blizina bivše linije razdvajanja zaraćenih strana i veliki broj ukolnjenih neeksplodiranih ubojitih sredstava od strane tima A civilne zaštite u neposrednoj blizini „Izvora Jazavac“, kao i upozorenja šumskih radnika i lovaca bili su dovoljan razlog za povećan oprez tokom izvođenja radova.
 
  Bosna i Hercegovina još uvek je jedna od zemalja jugoistočne Evrope sa najvećim brojem neekdplodiranih ubojitihserdstava. Ukupna površina koju treba očistiti od mina, kako se procenjuje je oko 3 odsto ukupne teritorije. Prema posljednjoj procjeni, širom zemlje postoji 220.000 mina na 3.077 lokacija. Strateškim planom predviđeno je da do 2019. u BiH ne bude više mina, kao i da se ispune očekivanja lokalne i međunarodne zajednice./Lejla Đorđić/

Vaš komentar na članak: