U prepunom amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli juče je održana je promocija zbirke pjesama Televizionar, autora Halida Bulića, našeg Živiničanina, porijeklom iz Svojata.Po onoj narodnoj kako "iver ne pada daleko od klade", a po uzoru na svog oca Refika i Halid se dao na pisanje knjniga!

  O knjizi je govorio prof. dr. Nedžad Ibrahimović, a na promociji je pročitan i prikaz knjige koji je napisala prof. dr. Azra Verlašević. O nastanku knjige govorio je i autor, nakon čega je pročitao nekoliko pjesama iz zbirke.

O svojoj knjizi i promociji autor nam je rekao:

  “Zbirka pjesama Televizionar sastoji se od preko pedeset pjesama. Pjesme su raznovrsne i po temama i po stilu. U njima se osvrćem na neka pitanja savremenog potrošačkog društva, kao što je utjecaj medija na pojedinca i društvo, ali i na pitanja koja su aktuelna u svakom vremenu, kao što su otuđenje čovjeka od čovjeka, pitanja sukoba i rata, ljubavi i interesa, moralne krize i dileme, historija i odnos prema njoj. U većini pjesama trudim se da razotkrivam mitove savremenog svijeta, u kojima nam se često neke loše stvari predstavljaju kao jedine moguće ili kao dobre. Nadam se da će knjiga naići na dobar prijem kod publike i kritike te da će one koji je pročitaju potaknuti na razmišljanje i na donošenje odluke da ne budu pasivni. Zadovoljan sam posjećenošću današnje promocije. Naročito se radujem činjenici da je na promociji bilo mnogo mladih ljudi. Iako se poeziji u današnjem svijetu posvećuje sve manje pažnje, zbog te mlade publike mi se čini da još imamo razloga za optimizam.”/Jasmina Maslić/

Bilješka o autoru

 Halid Bulić rođen je 29. 10. 1985. godine u Tuzli. Završio je studij bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2008. godine. Na istom je fakultetu 23. 8. 2010. godine stekao zvanje magistra lingvističkih nauka.

  Objavio je knjigu Iz morfologije i sintakse savremenog bosanskog jezika i više naučnih radova te učestvovao na nekoliko međunarodnih naučnih skupova.
Asistent je na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

  Piše poeziju i prozu. Na Petom međunarodnom takmičenju u poeziji za pjesnike do trideset godina Castello di Duino 2009. godine u Trstu osvojio je treću nagradu. Zbirka pjesama Televizionar nagrađena je nagradom Mak Dizdar na Kulturnoj manifestaciji „Slovo Gorčina“ u Stocu 2009. Poezija mu je prevođena na engleski i italijanski jezik, a prijevodi su uvršteni u antologije Strade / Roads i Orizzonti / Horizons (urednica Gabriella Valera Gruber, izdavač Ibiskos Editrice Risolo, Empoli, 2009 i 2011).

Sa promocije knjige pjesama Halida Bulića
 

Vaš komentar na članak: