Posljednjih mjesec dana u svih 9 osnovnih škola na području općine Živinice izabrani su novi članovi školskih odbora.Nakon što je Vlada TK usvojila izmjene i dopune Zakona o osnovnom obrazovanju u TK, slijedile su određene promjene o kojima predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Živinica mr.Asim Bojić /slika na naslovnici/ kaže:

   "Prethodni dani poslužili su da se provede ova važna zakonska procedura, tako da su sve škole dobile nove školeske odbore, a svih 9 centralnih osnovnih škola imaju po 5 članova u svojim školskim odborima.Između ostalih važnih aktivnosti kojima će se baviti školski odbori, jeste i imenovanje direktora osnovnih škola, za razliku od dosadašnje prakse kada je direktor škole biran tajnim glasanjem od strane zaposlenika škole i roditelja čija djeca pohađaju dotičnu školu".

   S ciljem da se sagleda rad i način djelovanja organa upravljanja u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, te da se predlože mjere unapređenja u radu školskih odbora, Vlada TK je prihvatila Informaciju o radu školskih odbora osnovnih škola u 2011. godini i dala smjernice aktivnosti za tekući period!/Š.G./
 

Vaš komentar na članak: