Novinarsko-literarna sekcija Prve osnovne škole u Živinicama postiže zapažene rezultate. Oko 30 ljubitelja pisane riječi redovno se sastaje i pod rukovodstvom nastavnice Bosanskog jezika Ane Kosorić, uspješno realizuju zacrtane programske aktivnosti. Tokom ove školske godine namjeravaju učestvovati na šest različitih konkursa, od kojih je jedan međunarodni.

 
  Članovi sekcije, zajedno sa nastavnicom Anom, dobili su niz priznaja za svoje stvaralaštvo, a Ana Kosorić još je prije dvije godine od BiH „Preporoda“ proglašena i nagrađena za najbolju nastavnicu u BiH. O aktivnostima i mladim stvaraocima kaže:
 
  „Naši članovi su vrijedni i aktivni, pišu pjesme i prozne sastave, a imaju puno uspjeha i na nagradnim literarnim konkursima od kantonalnih do državnih. Ove školske godine smo učesnici na 5 konkursa, a pripremamo se i za šesti. Radovi naših učenika štampaju se u raznim zbirkama, pa će uskoro biti objavljena i nova zbirka pod nazivom „Moj svijet ljudskih prava“. Članovi sekcije redovno učestvuju na svim školskim manifestacijama koje su planirane Godišnjim programom rada, kao i na  svečanim akademijama  u gradu, povodom prigodnih praznika. Najviše očekujemo ove godine od Međunarodnog projekta pod nazivom“Najljepše pismo“, u organizaciji Svjetskog poštanskog saveza i UNESK-a“, rekla nam je nastavnica Ana Kosorić, koja je za svoj rad pohvaljena  školskim priznanjem.
 
  Od vrijednijih priznanja koje su stigle na adresu članova Novinarsko–literarne sekcije Prve osnovne škole do sada treba pomenuti osvojeno prvo mjesto učenice Naide Nuhanović, na konkursu „Kaimijini dani poezije“ u Zvorniku, prošle školske godine, kao i 2.i3.mjesto na kantonalnom takmičenju na konkursima koji njeguju porodične vrijednosti. Nagrada će sigurno biti još, a to obećavaju radovi učenica i učenika članova sekcije, čiji se radovi nalaze na školskom panou, koji sami uređuju, a takođe i u školskom listu "Drugari" i mnogim drugim školskim listovima u BiH./Š.Gadžo/
 

Mladi stvaraoci sa svojim literarnim radovima
 

Vaš komentar na članak: