Danas je u Prvoj osnovnoj školi Živinice održana press konferencija, povodom napisa u medijima da je je ova škola"natjerala" učenike na kupovinu skupih udžbenika. Riječ je o udžbeniku Njemačkog jezika izdavačkih kuća Bosanska riječ i Dječije knjige iz Sarajeva.Novinarima su govorili direktorica škole Edina Šehović, pomoćnik direktora Asif Andalić i profesor Njemačkog jezika Nedim Strašević.

 Direktorica škole Edina Šehović ističe da nije bilo pritisaka i da je na nastavnicima da odrede iz kojeg će udžbenika učenici usvajati nova znanja:

 "Na samom početku nove školske godine na ružan način neki mediji su nam pripisali negativne atribute u vezi sa izborom udžbenika Njemačkog jezika. Nije bilo nikakvog pritiska na uečenike ili roditelje,  jer je Aktiv nastavnika TK odredio koji će se udžbenik koristiti, a ja u to vrijeme nisam ni znala o kojoj je izdavačkoj kući riječ"!

 Profesor Nedim Strašević je takođe iznenađen napisima u medijima, koji su na kriv način protumačili izbor udžbenika u Prvoj OŠ:

 "Nastavničko vijeće naše škole je još u junu upoznato sa stavovima Aktiva nastavnika njemačkog jezika Tuzlanskog kantona, da u narednoj školskoj godini u upotrebi bude novi udžbenik i da su razrednici od VI do IX razreda zamoljeni da učenicima i roditeljima prenesu da ne kupuju udžbenike do početka nove školske godine, što je Nastavničko vijeće Prve osnovne škole jednoglasno podržalo".

 Predstavnici izdavačke kuće  Dječija knjiga Sarajevo izvršili su prezentaciju udžbenika autorice Zlate Maglajlije  na sjednici Aktiva nastavnika TK još 24.juna i po ovom udžbeniku će raditi 5 osnovnih škola na području općine Živinice. Cijena udžbenika je 13 KM. U školi ističu kako nije niko vršio nikakve pritiske na roditelje ili učenike u vezi kupovine knjiga, o čemu prof.Strašević kaže:

 "Na sjednicama aktiva uvijek dogovaramo kako na najbolji način organizoavti nastavu našeg predmeta, pa je u okviru toga na nama i koji ćemo udžbenik izabrati.Od samog početka udžbenik se nalazi na spisku odobrenih udžbenika i rađen je u skladu sa Evropskim referentnim okvirom za učenje stranih jezika i nastao je na temelju Novog nastavnog plana i programa za devetogodišnje osnovne škole", rekao je Strašević.

 Na sjednici Aktiva nastavnika njemačkog jezika općine Živinice, održanog 2.septembra, razmatrana je udžbenička problematika i podržan je stav da se u tekućoj školskoj godini u nastavi njemačkog jezika, u osnovnim školama od VI do IX razreda, koriste udžbenici Zlate Maglajlije, a koji je odobren od Ministarstva obrazovanja Federacije BiH i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK./Š.G./

Sa današnje press konferencije u Prvoj OŠ Živinice

 

Vaš komentar na članak: