U Prvoj osnovnoj školi Živinice ispraćaju 2013.godinu sa velikim uspjesima koje su postigli u odgojno-obrazovnom radu sa mladima. Nedavno su od strane Pedagoškog zavoda TK proglašeni za najbolju školu u konkurenciji 86 javnih ustanova osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u TK. Prva osnovna škola Živinice je na vrednovanju rezultata rada osvojila 5691 bod, što je više od drugoplasirane škole za blizu 900 bodova.

 "Prilikom vrednovanja rada škola uvažavaju se postignuti rezultati uspjeha učenika u učenju, vannastavnim aktivnostima, rad školske biblioteke, rad stručnih organa škole, direktora, pomoćnika i pedagoga, stanje školskih objekata i dvorišta, te rezultati  učeničkih takmičenja. Mi smo u svim tim oblastima imali zapažene rezultate pa ni uspjeh nije izostao. Međutim, imamo još mnogo da uradimo, kako bi naši rezultati bili što boji, jer se ne zadovoljavamo postignutim", rekla nam je direktorica Prve osnovne škole Edina Šehović.

Već stižu nagrade sa natječaja

 Prvu OŠ Živinice pohađa 894 učenika, a u školi je 65 zaposlenih i svi su dali svoj doprinos postignutom uspjehu. Od kada se vrednuju škole, Prva je često bila pri vrhu-ali nikada na 1.mjesto do ove godine. Od kada je počela nova školska godina krenule su i nove aktivnosti, sakupljanje novih bodova, jer je želja svih da se odbrani prvo mjesto, o čemu pomoćnik direktora Asif Andelić kaže:

 "Učestvujemo na raznim manifestacijama, konkursima i takmičenjima. Naši učenici su učestvovali na manifestaciji Svijet bez torture, koji je organiozovao Biro za ljudska prava iz Tuzle, na državnom takmičenju likovne kulture naša učenica je osvojila 3.mjesto, na Danu zdrave užine djeca su prodavala spremljenu hranu i novac uložila za nabavku opreme. U povodu Dna državnosti 2.mjesto za likovni rad Moja domovina takođe je došlo u našu školu. U toku su pripreme za polugodišnji koncert Osnovne muzičke škole za građane naše općine, a u povodu Dana dječije radosti organizovaćemo tradicionalni karneval ulicama grada".

 Povodom Dana ljudskih prava, 10.decembra, učenici Prve OŠ izveli su zapažen program u Tuzli. Učestvovalo je 27 učenika, koji su predstavili tematski vezani recital Svijet bez torture. Recital je na ideju stihova velimira Miloševića pripremila nastavnica Selma Alijević. Uz recital bile su i dvije horske kompozicije, Oda radosti i Dječiji snovi, uz dirigovanje nastavnice Ankice Samardžić.

Potrebno više sredstava za obnovu zgrade, centralnog grijanja…

  Aktiv vijeća roditelja, Školski odbor i Vijeće učenika takođe su uključeni u sve aktivnosti u okviru svojih nadležnosti.  Direktorica škole Edina Šehović ističe da pred menadžemntom škole  ima još mnogo posla na uređenju dotrajalih dijelova zgrade i uređaja:

 "U narednom periodu moramo još mnogo učiniti na stvaranju povoljnijih uslova za rad sa djecvom. Prije svega moramo imati kvalitetnije centralno grijanje, jer nam je stari kotao dotrajao i do naredne zime moramo ugraditi nove uređaje. Takođe i kada je riječ o odvodu otpadnih voda mora se izvršiti rekosntrukcija kanalizacione mreže. Jedan od težih problema je i zamjena dotrajalog krova na starom dijelu školske zgrade, koji više nije za čekanje! U saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice, poduzetnicima, lokalnom zajednicom i roditeljima radimo na prikupljanju sredstava za nabavku neophodnog školskog namještaja, a uključeni smo i u projekat energetske efikasnosti koji se provodi u našem kantonu. Obogaćivanje knjižnog fonda u biblioteci je stalni zadatak, imamo 10,5 hiljda naslova, a nedavno smo uz pomoć BH Glsa i Habera, te sredstvima roditelja obogatiloii taj fond sa još 500 naslova".

 Pred učenicima i zaposlenima Prve  osnovne škole još je mnogo zadtaka, ali zanjući za želju za uspjehom  a i prisutni entuzijazam, sigurno će sve postavljene zadatke u ovoj školskoj godini učiniti ostavrenim!/Š.Gadžo/

Direktorica Edina Šehović i pomoćnik Asif Andelić

Doprinos učenika Danu ljudskih prava

Učešće učenika na školskim priredbama

 

Vaš komentar na članak: