Službenici policije PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana u vremenskom periodu od 25.01. do 10.02.2010. godine izdali ukupno 187 prekršajnih naloga (nepoštivanje saobraćajnog znaka, tehnička neipsravnost, brzina, nepropisno parkiranje, kratka svjetla i dr.).

   U toku navedenog perioda, dogodile su se ukupno 22 saobraćajne nezgode, od čega su: 2 saobraćajne nezgode sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, a 20 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom./mup tk/

                                 KRIVIČNO DJELO LIHVARENJA

   Policijski službenici Federalne uprave policije podnijeli su Kantonalnom tužilaštvu Mostar – ispostava Konjic Službeni izvještaj protiv Đ. D. rođenog 1982. godine u Mostaru, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Lihvarstvo“ iz člana 298. KZ FBIH.

  Postoji osnov sumnje da je imenovani u oktobru mjesecu 2008. godine jednom licu iz Jablanice posudio 20.000,00 EUR-a uz mjesečnu kamatu od 15 %, na osnovu čega mu je oštećeni do sada na ime mjesečne kamate vratio ukupno 60.000,00 KM. Također, oštećeni je založio stan svoga oca čija vrijednost iznosi 75.600,00 KM, o čemu je sačinjen Ugovor o zajmu i hipoteci u kojem se oštećeni obavezuje da će posuđeni novac, ali u iznosu 52.000,00 KM, vratiti najkasnije za dva mjeseca od dana zaključivanja ugovora.

  Prijavljeni je nakon dvadesetak dana, bez pristanka oštećenog i njegovog oca izvršio prijenos vlasništva na svoje ime, na kome se taj stan još uvijek vodi, iako mu je oštećeni na ime mjesečne kamate vratio 60.000,00 KM.
 
  Predmet je uz Službeni izvještaj predat nadležnom tužilaštvu na daljnje postupanje./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/

Vaš komentar na članak: