Policijski službenici PU – PS Živinice su poduzimali potrebne radnje u realizaciji Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenata "Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja FBiH 2008-2013" u vremenskom periodu od 25.10. do 11.11.2013. godine.

  U tom periodu su uočili prekršioce, uglavnom vozače motornih vozila i u vezi sa tim izdali ukupno 240 prekršajnih naloga (prekoračenje brzine, parkiranje, alkohol, tehnička neispravnost, nepoštivanje saobraćajnog znaka, neregistrovano vozilo i dr.).

 U toku navedenog perioda, dogodilo se ukupno 16 saobraćajnih nezgoda, od čega je 6 SN-a sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom i 10 SN-a samo sa materijalnom štetom./MUP TK/

Vaš komentar na članak: