Danas je iza zgrade općinske administracije održana manifestacija pod nazivom "Bijela traka", u organizaciji Centra Vrati mi osmjeh, a na inicijativu likovne umjetnice Mejre Kupper.

 Mejra je postavila bijelu traku u vidu platna, dugu nekoliko desetina metara, na kojoj su prisutni dali podršku projektu Putem umjetnosti do integracije. Podršku su dali tako što su dostupnim slikarskim materijalom kreativno iznijeli svoje želje, mišljenja i poruke o ljepšoj budućnosti osoba sa i bez invalididiteta.

 "Meni je samo važno da nam se da šansa, ništa drugo, a i osobe s invaliditetom imaju talenta i mogu se iskazati u nečem korisnom. Mi ne tražimo da nas se sažaljeva, već da dobijemo šansu kao i drugi", rekla je umjetnica Mejra, čija je želja bila da traka krene iz Živinica i da obiđe cijelu planetu Zemlju.

 Pokrovitelj manifestacije bio je općinski načelnik Hasan Muratović, koji je obećao punu podršku, posebno u rješavanju prostornih potreba za osobe Centra Vrati mi osmijeh.

 Imale su osobe s invaiditetom u Centru Vrati mi osmijeh i svog današnjeg donatora.To jevlasnik firme Aluplastik Fariz Tulumović, koji često pomaže rad ovo udruženje, o čemu je direktorica Centra Suada Omić rekla:

 "Fariz Tulumović je dobročinitelj i skroman čovjek. Danas je za rad Cenrtra ustupi priznanicu na 1600 KM, do sada je poklonio preko 5 hiljada KM. Takođe je obećao da će njegova firma uraditi svu stolariju kada izgradimo svoj dom, a to je vrijednost od preko 20 hiljada KM i mi mu se na tome zahvaljujemo".

 O likovnom djelu i današnjoj manifestaciji govorila je voditeljica Lejla Jusić, koja je istakla važnost nastalih djela, kao i radova u obliku raznih nakita i bižuterije, izrađenih od strane djece u Centru Vrati mi somijeh.

 Današnja manifestacija i Bijela traka dobili su podršku od udruženja invalida iz Tuzle, čija je predsjednica Hasija Kavgić istakla važnost podrške društva prema osobama sa invalididitetom. Ona je rekla da Mejra ima jedinstvenu misiju Bijela traka za cio svijet, a to znači za ljubav, akceptiranje, respektiranje, poštovanje, integraciju, pravdu, toleranciju i iste šanse za sve.

 Manifestacija Putem umjetnosti do integracije popraćena je izložbom slika Mejre Kupper, čime je pokazala i dokazala da i pored invaliditeta čovjek može postići realne ciljeve u životu, ali samo ako mu se pruži šansa. Zato, dajmo im šansu i oni će je sigurno iskoristiti!!/Š.Gadžo/

Voditljica Lejla Jusić predstvalja protagonisticu današnjeg projekta – Mejru Kupper

Mejrino obraćanje i postavljena umjetnička djela

Bijela traka krenula iz Živinica
 

Vaš komentar na članak: