Jučerašnja rasprava o Nacrtu Budžeta općine Živinice za 2013.godinu s razlogom je privukla najviše pažnje u vijećničkim rasrpavama na prvoj sjednici Općinskog vijeća. Čulo se mnogo raznih prijedloga, posebno kada je riječ o infrastrukturi, tj.gradnji puteva, vodovoda i ostalog što je za boljitak građanima. Išlo se i dotle s prijedlozima da se za penzionere izdvoji namjenskih 600 hiljada KM, te da im se za te novce kupi po 3 tone uglja!!

  Zanimljiva je i sugestija, tj.prijedlog vijećnika Zahida Mušića, koji je rekao:

 "Dosadašnja praksa gradnje putne infrastrukture akcijamama "marka na marku" dala je vrlo dobre rezultate, tako da su čak i mnogi zaseoci dobili asfalt. Pošto je nastupila velika kriza bilo bi dobro da ubuduće organizujemo akcije "dvije marke na marku", tako što bi općina Živinice iz budžeta izdvajala dvije marke, a građani da daju jednu marku. Na ovaj način bi postizali još bolje rezultate kada je u pitanu komunalna infrastruktura.

  Takođe mišljenja sam da bi trebalo za demobilisane borce koji su na spisku nezaposlenih Biroa za zapošljavanje u Živinicama od 10 do 15 godina, naći načina da im se pomogne, ili zaposlenjem ili socijalnim davanjima", rekao je Muhić!

 Kako smo objavili- usvojeni Nacrt Budžeta općine Živinice za 2013.godinu, iznosa od 13,5 miliona KM, će na raspraavu kada odgovarajuća služba općine Živinice izvrši potrebne dopune, usvojene na sinoć završenoj prvoj sjednici Općinskog vijeća./Š.G./

Vijećnik Zahid Mušić-umjesto 1:1 predlaže 2:1
 

Vaš komentar na članak: