Jutros oko 3 sata nekolicina članova Zajednice ribolovaca jezera Modrac izvela je uspješnu akciju protiv krivolova. Uz asistenciju policije PU Živinice izvršena je kontrola stanja ribolova jezera Modrac, od Mustinog zaliva i širom obale preko Poljica, Prokosovića i Kiseljaka. O ovoj akciji predsjednik živiničke Mrene Meho Nurkić kaže:

 "Naše udruženje sportskih ribolovaca Mrena je iniciralo ovu akciju kako bi stali u kraj krivolovu. Zajedno sa Smuđom Lukavac i Rudarom Kreka izvršena je kontrola i uspjeh nije izostao. Zahvlajumem se PU Živinice koja nam uvijek daje podršku u ovakvim akcijama, bez kojih sigurno ne bi uspjeli.Ovakve akcije imaćemo svako treći dan kako bi spriječi  i iskorijenili krivolov, te omogućili bogaćenje ribljeg fonda. Inače u jezeru Moadras ima oko 30 vrsta riba, sa kapitalcima somova i do 100 kg, a ovog ljeta sportskim ribolovcima Lukavca je pošlo za rukom da izvuku kapitalca od 76 kg", kaže Nurkić.

 O samoj jutrošnjoj akciji  predsjednik Komisije za zaštitu ribljeg fonda Mrene Sulejman Ibrišimović nam je rekao:

 "Uspjeli smo pronaći 31 mrežu koju su krivolovci postavili. U tim mrežama bilo je oko 6 do 7 kg. ribe smuđa i mi smo ribu vratili u jezero. Ističem tijesnu saradnju već pomenuta 3 ribolovna udruženja, kao i Pu Živinice, čiju je ekipu predvodio zamjenik komandira Miralem Halilović. Za tri krivolovca čija smo imena uspjeli otkriti urađene su odgovarajuće prijave. U ovoj akciji ističem doprinos i sekretara Rudara Kreka Džeme Hasića, koji je veliki borac protiv krivolova i uvijek je prvi u ovakvim akcijama. Još jednom kažem da smo prezadovoljni akcijom u kojoj smo zaplijenili 31 mrežu i danas će biti spaljene./Š.G./

Živinički ribolovci sa zaplijenjenim mrežama

 

Vaš komentar na članak: