Povodom 21.decembra, Dana rudara, danas je u RMU Đurđevik održana svečana akademija, koja je započela intoniranjem državne himne BiH, a potom je okupljenim domaćinima i gostima referat o RMU Đurđevik „Juče, danas i sutra“ podnio direktor Zijad Rahimić. Istakao je razvojni put ovog ugljenokopa od početka rada, sa osvrtom na postignute rezultate u ovoj i perspektivama u idućoj poslovnoj godini.

 "Tokom svog dugog postojanja u proteklih 77 godina RMU Đurđeviok je prolazio kroz razne faze, tako što je prvo počela jamska eksploatacija uglja u Suhodanju, da bi u kasnijim razvojnim fazama prešli i na površinsku eksploataciju u Višći i Potočarima.Tokom proteklih 77 godina RMU Đurđevik je proizveo preko 40 miliona tona kvalitetnog mrkog uglja.Ova poslovna godina je praćen nizom teškoća, posebno kada je u pitanju nabavka opreme za površinsku i jamsku eksploataciju uglja.Zbog nedostatka dva damper kamiona u zaostatku nam je otkrivka uglja, jer nam je u prosjeku radilo svega 2,5 kamiona, u odnosu na sedam, koliko je bilo potrebno.Ovih dna je počela isporuka damper guma, koje će omogućiti stavljanje u pogon još transportnih sredtava, što će poboljšati radove na otkrivci čvrste mase", istako je Rahimić.

 Ove godine ugljenokop je uložio vlastitih 500 hiljada KM u obnovu mehanizacije, pa ipak za 2013.godinu plan proizvodnje uglja neće biti ispunjen zbog smanjene potražnje uglja iz Termolelektrane Tuzla.

 "Uz maksimalno angažovanje uprave i svih zaoslenih postigli smo relativno dobre poslovne rezultate, a što je najvažnije očuvana je likvidnost preduzeća. Zaključno sa 16.decembrom proizveli smo ukupno 459.830 tona mrkog uglja, od čega je 104 hiljade tona iz jamske eksploatacije, a najveći dio je sa površinskih kopova.Ukupan prihod za tekuću godinu je 35 miliona KM, a kada je riječ o proizvodnji uglja očekujemo da ćemo do kraja ove godine proizvesti preko 500 hiljada tona".

 U posljednje vrijeme rudari Đurđevika su poboljšali svoj standrad i imaju prosječne plate od 930 KM, uz 15 Km dnevno za topli obrok, a za Dan rudara svima je isplaćeno još po 300 KM.Domaćinskim odnosom prema radu ovdje će nastojati u narodnoj godini poboljšati uslove rada nabavkom nove mehaniouzacije, te stimulativnim mjerama penzionisati starije radnike kolektiva, kako bi se šanse posao dale mlađoj populaciji.

 U kulturno zabavnom dijelu svečane akademije nastupio je kvartet harmonika Osnovne muzičke škole Živinice, glumac Dramskih umjestnosti Tuzla Nermin Kasumović i glumac Narodnog pozorišta Živincie Emir Ibrahimović./Š.G./

Zijad Rahimić-veća ulaganja do veće proizvodnje uglja

Sa svečane akademije u RMMU Đurđevik

Nastup gluimca Emira Ibrahimovića

 

Vaš komentar na članak: