Prava je rijetkost da na području jedne opštine postoje dva ugljenokopa različite kalorične vrijednosti ugljeva, kao što je to slučaj u Živinicama, gdje se u Rudniku Đurđevik proizvodi mrki ugalj, a u Dubravama lignit.Gotovo cjelokupna proizvodnja ovih rudnika namjenjena je proizvodnji električlne energije u tuzlanskoj Termolelektrani.

  Na Površinskom kopu Dubrave, koji posluje u sastavu Rudnika Kreka, planirali su ove godine proizvesti 950 hiljada tona uglja.Međutim, prema riječima direktora Envera Omazića /slika na naslovnici/ ove godine plan će sigurno biti  premašen, pa će na kraju poslovne godine biti Termolelektrani i širokoj potrošnji isporučeno preko milion tona uglja.

  Istina, za sada se plan ne otavruje predviđenom dinamikom radi ljetnih toplih dana i samnjene potražnje, ali kada zahladni rudari su spremni proizvesti i više nego što je predviđeno!/Š.G./

Razdjelna stanica Rudnika Dubrave
 

Vaš komentar na članak: