Tri najveća dužnika po osnovu koncesija na području TK su Rudnici “Kreka” ( u okviru kojeg posluje i PK Dubrave) i Đurđevik” i njihov dug prema budžetu je oko 6 miliona maraka. Među najveće dužnike svrstava se i donedavno državno preduzeće “Vijenac” koje je privatizovano sa oko 400 hiljada maraka i dva koncesionara Tuzla – putevi i Tuzla kvarc zajedno duguju oko 100 hiljada maraka.

 "Svoje obaveze o koncesijama u potpunosti je izmirilo 9 koncesionara, među koje se svrstao Rudnik Mrkog uglja Banovići", ističe Zdravko Lugonjić, zamjenik predsjednika Komisije za koncesije TK.

  Prema Izvještaju Komisije za koncesije u Tuzlanskom kantonu je u  prošloj godini bilo zaključeno 26 ugovora. Po osnovu koncesije u budžet je do kraja prošle godine uplaćeno oko dva milona 896 hiljada maraka. Prema izvještaju Ureda za reviziju Tuzlanski i Unsko – Sanski kanton imaju urađene dokumente o dodjeli koncesije, dok ostalih osam kantona to nema.

  "Prema izvještaju Federalne revizije koja je utvrdila analizu učinaka upravljanja koncesijama na području Federacije BiH oko milion i 900 hiljada maraka uplaćeno je za koncesije u 2009.godini", navodi Lugonjić. On  dalje ističe da je Tuzlanski, Srednjobosanski i  Zeničko – dobojski kanton među vodećima kada je u pitanju uplata koncesija, a najmanje uplata ima Posavski kanton./Lejla Kavazović/

Vaš komentar na članak: