U Krekinim rudnicima čine značajne napore na povećanju proizvodnje, pa je nedavno tržištu isporučeno dva miliona tona uglja, pri čemu je znatan doprinos bio i zaposlenih na PK Dubrave.Značajna stavka je obnova mehanizacije u svim ugljenokopima rudnika Kreke.

  U Rudniku „Mramor" pušten je u rad kombajn AM 50 z -w, mašina za izradu jamskih prostorija od šest do 12 kvadratnih metara. Radi se ugovoru vrijednom milion 245 hiljada KM ( bez PDV-a ),  koji je nastavak intenzivne dokapitalizacije rudnika u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH.

  Inače u Rudniku "Kreka" realizuju se značajni projekti iz oblasti modernizacije proizvodnje. Tako se u narednih mjesec dana očekuje završetak remonta rotonih bagera, čime bi kapaciteti na površinskim kopovima Šikulje i Dubrave bili povećani za 30 odsto. Od udruživanja u jedinstveni Koncern u Rudnik "Kreka" investirano je više od 20 miliona maraka.

   Očekuje se da će do kraja godine u modernizaciju ovog rudnika biti uloženo još 7 miliona maraka./Mirela Selimović/

Sa kopa u Dubravama
 

Vaš komentar na članak: