Naš sugrađanin, predsjdnik OO Narodne stranke Radom za Boljita Živinice i poslanik u SKupštini Tuzlanskog kantona nastvalja aktivnosti u parlamentu Kantona, sa novim idejama, koje treba da donesu boljitak, a evo o čemu se radi:

 ”Sa velikim žaljenjem, prema Skupštini Tuzlanskog kantona uputio sam Inicijativu u kojoj sam zatražio da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Vlade TK u što kraćem roku pronađe rješenje problema sa kojima se ovih dana susreću povratnici u RS s područja TK. Naime, našim herojima, našim povratnicima u RS, prekinuto je pružanje zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama na području TK, koje su ostvarivali putem Fonda solidarnosti. Navodno je, da su "probili" finansijska sredstva i sada ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi ne mogu dobiti potrebne usluge i njegu, iako neki od njih već čekaju od ranije svoje termine za određene pretrage i liječenje.

  Mi u Boljitku zagovaramo principe prema kojima pristup zdravstvenim ustanovama mora biti osiguran svakome, neovisno o njegovoj finansijskoj situaciji, socijalnom statusu  i mjestu stanovanja. Svi mi koji na ovakvo stanje možemo utjecati, obavezni smo, da prvo kao ljudi, pa kao zastupnici, što prije omogućimo usvajanje moje Inicijative, kako bi Vlada TK preko većih institucija omogućila nastavak normalnog liječenja za ovu populaciju stanovništva”, poručio je u obrazloženju Inicijative, Samir Kamenjaković.

Rječicu Toplicu vratiti Živinicama

  Kamenjaković je uz pomenuto, uputio još jednu Inicijativu, koja bi se također trebala naći na dnevnom redu slijedeće sjednice Skupštine TK, u kojoj traži da se zaduži Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade TK da do 21.12.2013. godine pokrene i proceduru za vraćanje izvorišta pitke vode Toplice u vlasništvo i korištenje u potpunom kapacitetu Općini Živinice, sa ciljem održavanja biološkog minimuma u koritima Toplice.

  /P.S.u narodu je odavno raširen termin doktor za sve one koji su završili medicinski fakultet, za razliku od naučnog zvanja  doktor,. Podsjećamo da je prvi doktor nauka  rođen na području opštine Živinice Sabit Begić iz Priluka, dok je najmlađi doktor nauka Sead Noćajević iz Svojata, a biće ih još, nadamo se!/

Mr. Kamenjakvić-poslanik u Skupštini TK
 

Izvorište Toplice nedovoljno iskorišteno

 

Vaš komentar na članak: