Sarajevo 16. februar – Konferencija o  odgoju/vaspitanju i obrazovanju u ranom djetinjstvu održana 14. i 15. februara okupila je naučnike, praktičare, kao i kreatore politika, predstavnike civilnog društva i predstavnike međunarodnih organizacija aktivnih u ovoj oblasti. Tokom konferencije učesnici su razmijenili iskustva i usaglasili plan djelovanja kako bi se uklonile barijere za obuhvat većeg broja djece predškolskim odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem, unaprijedio njegov kvalitet i implementirao princip inkluzivnog obrazovanja.

  U kontekstu niskog obuhvata djece odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem u ranom uzrastu, tek oko 12%, i to uglavnom u urbanim područjima, Konferencija je afirmisala obrazovanje u ranom djetinjstvu kao pravo svakog djeteta. Više od 150 učesnika iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine zajedno sa ekspertima iz Francuske, Litvanije, Moldavije, Holandije, Srbije, Španije, Švedske, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, kao i Regionalnog ureda UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, diskutovalo je o osnovnim preprekama i izazovima u oblasti odgoja/vaspitanja u ranom uzrastu i složilo se oko narednih koraka za proširenje i poboljšanje ovih usluga u BiH.

 „Reforma obrazovnog sistema će podrazumijevati odlučne promjene fokusa prema obrazovanju u ranom djetinjstvu kao krucijalnoj fazi cjeloživotnog obrazovanja. Impreativ je učiniti predškolski odgoj/vaspitanje i  obrazovanje dostupnim svoj djeci. Istovremeno, promjene u obrazovanju mogu biti i sredstvo za pokretanje promjena u drugim oblastima, prvenstveno oblasti zdravstva i socijalne zaštite.“ – izjavila je Predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer.

 Konferencija za završena setom ključnih poruka koje će biti promovirane u narednom periodu, kako bi se osiguralo potpuno razumijevanje i zadobila podrška za napredak u ovoj oblasti u BiH:

•Važnost pristupa i inkluzije SVAKOG djeteta, uključujući i djecu u ruralnim sredinama, manjine i djecu sa poteškoćama u razvoju. Kao što je naglasio profesor Ulf Janson sa Univerziteta u Štokholmu „kada se suočite sa preprekom rješenje nije da isključite dijete nego da prilagodite uslugu“.
•Obuhvat i inkluzija moraju biti praćeni sa kvalitetom usluga. Kao što je naglasila profesorica Pia Rebello Britto sa Univerziteta Yale, „kvalitet je ključni sastojak, a ne luksuz“.
•Svaki program predškolskog odgoja/vaspitanja i obrazovanja treba biti dizajniran u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta – minimalni broj sati, veličina odgojne/vaspitne grupe i kvalifikacije odgajatelja.
•Sa ciljem da se poveća obuhvat i kvalitet predškolskog odgoja/vaspitanja i obrazovanja, podrška treba biti data inovativnim programima i pristupima u pružanju ovih usluga. Edukacija roditelja mora biti sastavni dio takvih programa.
•Nedostatak sredstava ne smije biti korišten kao izgovor, jedna je od ključnih poruka Konferencije.  Kao što je ilustrovala profesorica Emily Vargas Baron, ulaganje u rani dječiji rast i razvoj donosi najveći povrat investicija u vidu ušteda za društvo (manje ponavljanja razreda i napuštanja škole, bolje zdravlje i slično). Mogućnosti za realokaciju sredstava trebaju biti razmotrene s obzirom na smanjenje broja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju usljed demografskih trendova.

   Dodatne konkretne preporuke su identificirane i bit će detaljnije razrađene od strane praktičara i eksperata, uz podršku UNICEF-a, kako bi se odredile neophodne aktivnosti za usklađivanje pravnog okvira, osiguranje resursa i standarda kvaliteta, kao i da bi se povećala svijest  i osigurala podrška roditelja, javnosti i donosioca odluka o važnosti odgoja/vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu./Dunja Bošnjak/

Vaš komentar na članak: