Konferencija „Uhvatiti korak sa procesima važnim za civilno društvo u BiH i regionu Zapadnog Balkana i Turske – Otvoreni forum za međusektorski dijalog“ danas je zvanično otvorena u Sarajevu. Domaćin konferencije, Ured TACSO projekta u BiH sa velikim zadovoljstvom ugostio je  i okupio predstavnike civilnog i javnog sektora iz svih dijelova naše zemlje pružajući im podršku za otvaranje međusektorskog dijaloga.

 „Ponosni smo što je i naša zemlja pokazala da uočava značaj koje treba da ima razvoj civilnog društva, a ova Konferencija je neki prvi korak na tom putu. Zahvalni smo našim gostima iz Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije koji će učesnicima u ova naredna dva dana predstaviti  svoja iskustva i različite modalitete institucionalne saradnje javnog sektora i sektora civilnog društva koji su razvijeni i razvijaju se u državama Zapadnog Balkana, te će zasigurno poslužiti za razmatranje i interpretaciju u bosanskohercegovačkom kontekstu“, istakla je Slavica Drašković, savjetnik na TACSO projektu u Bosni i Hercegovini.

  Konferenciju je otvorila savjetnica Predsjedatelja Vijeća ministara BiH Željana Zovko, a prisutnim su se obratili i predstavnici Ministarstva pravde BiH, Direkcije za Evropske integracije BiH i Delegacije EU u BiH.

  „U ime Ministarstva pravde BIH se zahvaljujem TACSO projektu što nam je omogućio uvid u prakse iz susjednih država iz perspeketive civilnog društva i institucija. Razmjena iskustava sa gostima će nama koristiti kako u izradi tako u implementaciji Strategije za razvoj civilnog društva. Dijalog smatramo korisnim jer, kao institucija, želimo sve sugestije i dokumente koji mogu poslužiti kao smjernica za dalju izradu dokumenta koje za BIH mora imati jer predstavlja ključni faktor EU integracija i demoratizacija bh. društva“, rekao je Željko Bogut, savjetnik ministra pravde BIH.

  Tokom dvodnevnog programa Konferencija će obrađivati pitanja koja se tiču procesa izrade Strategije za civilno društvo, mehanizama i načina  implementacije Strategije za civilno društvo, uspostave i funkcije Savjeta za razvoj civilnog društva kao i efikasne mehanizme sektorskog konsultativnih pristupa učešću civilog društva u  programiranja IPA sredstava./Dunja Bošnjak/

Šta je TACSO?

Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva (TACSO) je projekt koji finansira Evropska unija pokrenut 2009. godine. Nakon što je 2011. produžen za još dvije godine, TACSO je i dalje usmjeren na glavne ciljeve i  nastavlja pružati podršku i jačati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD-a) na Zapadnom Balkanu (Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu pod UNSCR 1244/99, Srbiji) i Turskoj.

Sa danas održane konferencije u Sarajevu
 

Vaš komentar na članak: