U dogovoru sa Ambasadom Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini vrše se priprema posjete BH poslodavca sa područja TK, poslovnom forumu Slovenije u gradu Celju. Posjeta se planira izvršiti u drugoj polovini narednog mjeseca.

 Inicijator saradnje naših i slovenačkih poslodavaca je Zijad Jagodić, poslanik u Skupštini BiH, koji je rekao:

 "Cilj je povezivanje i stvaranje novih poslovnih veza  i kontakata sa privrednicima Slovenije, u raznim oblastima proizvodnje, kao i usluga.Imamo raznovrsne proizvodne i uslužne djelatnosti, a tako je i sa našim slovenačkim partnerima, s kojima želimo čvršću poslovnu saradnju. Posjeta Celju je naš prvi korak od kojeg mnogo svi očekujemo".

 Ovih dana obavljaju se potrebne pripreme poslodavaca, koji će razmijeniti iskustva sa slovenačkim poslodavcima i na osnovu njih utvrditi pravce saradnje!/Š.G./

Vaš komentar na članak: