Juče je održana sastanak Aktiva direktora osnovnih škola općine Živinice, na kojem je razmatran uspjeh učenika na kraju prvog polugodišta i dogovr o realizaciji aktivnosti  do kraja nastavnog dijela školske 2010/11.godine.

  „Ove školske godine u devet osnovnih škola naše općine nastavu pohađa oko 6 hiljada učenika, a prolaznost je na kraju polugodišta iznosila  97 odsto. Nastojaćemo  do kraja školske godine poboljšati uspjeh učenika.Tokom raspusta održano je više seminara za nastavno osoblje, učenici će doći od ponedjeljka 24.januara odmorni, tako da očekujemo bolji uspjeh. Takođe  usvojili smo plan aktivnosi u realizaciji općinskih takmičenja u okviru nastavnih predmeta“, ističe predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola općine Živinice Asim Bojić.

  Prema usvojenom planu Prva osnovna škola Živinice biće domaćin takmičenja osnovaca iz matematike, Gornje Živinice iz fizike, Šerići iz Civitasa i engleskog jezika za učenike V i VI razredi, OŠ Đurđevik je domaćin takmičenja iz engleskog jezika za VII i VIII razrede i saobraćaja, Druga osnovna škola okuplja takmičare iz hemije, OŠ D.Višća će okupiti takmičare iz nastavnog predmeta biologije, Bašigovci tehničkog odgoja, a D.Dubrave informatike./Š.G./ 

Vaš komentar na članak: