Najmlađa politička partija Živinica SBB, formirana je juna prošle godine sa privremenim rukovodsvom, čiji je  predsjednik Mehmed Alispahić. Ovih dana privode se kraju aktivnosti na provođenju izbora od mjesnih organizcija do kantonalnih i F BiH, sa mandatom od 4 godine.

  „Formirali smo izbornu komisiju na čelu sa predsjednikom Mirzom Malkićem i rok za provođenje svih aktivnosti na općinskom nivou je 15.maj. Do tada ćemo izvršiti konstituisanje mjesnih organizacija, izabrati delegate u Skupštinu OO SBB Živinice, potom izabrati Izvršni odbor i predsjednika stranke.Skupština bira članove Opštinskog odbora i predsjednika“, kaže nam privremeni predsjednik OO SBB Živinice Mehmed Alispahić.

  Do sada  SBB Živinice ima 13 mjesnih organizacija, a tokom izbornih aktivnosti formiraće se i u preostalim mjesnima zajednicama. O ciljevima stranke, koje će provoditi tokom izbornih aktivnosti,  Alispahić kaže:

 „Nama je cilj da ponudimo mladim ljudima nešto novo i da svi imaju pristup stranci, da kreiraju njenu politiku i budu aktivni subjekt u procesu donošenja i realizacije zadataka.Svjedoci smo da  su neke političke partije krute, da se oslanjanju na nekoliko svojih aktivista i ne dozvoljavaju pristup novim i stručnim kadrovima, kako im ne bi ugrozili stečene pozicije, dok su kod nas vrata otvorena za sve koji prihvataju našu platformu i strategiju djelovanja“. /Š.G./

Mehmed Alispahić-predsjednik OO SBB Živinice
 

Vaš komentar na članak: