-Povecan broj članova SBB BiH u Živinicama. Odžani skupovi  potvrdili veliku podršku kandidatu za načelnika Mr.sci.Sanelu Razicu dip.oec .
Zelimo politiku čistih računa, želimo politiku novih lica.

  U prisustvu velikog broja sugradana i simpatizera Opštinski odbor SBB je održao nekoliko javnih tribina u mjesnim zajednicama širom općine Živinice.
Pozitivna energija, predstavljanje  kandidatske liste za općinsko vijeće, te gromoglasna podrška kandidatu za općinskog načelnika mr.sci Sanelu Raziću dipl.oec, rezultirala je velikim odzivom građana  u MZ Oskova i MZ Gornje Živinice.

  Aktivno učešće mještana potvrdilo je veliko nezadovoljstvo prema vladavini jednog čovjeka i  aktuelnim vlastima koje su do sada imale loš odnos prema ovim MZ, koje pripadaju prigradskom dijelu naše općine.

  Želimo politiku čistih računa, želimo politiku novih lica, ali ne novih lica sa plakata, nego novih lica odgovornosti. Želimo načelnika koji će položiti račun za svaku marku, moralnog i odgovornog prije svega, kako prema svojoj porodici, tako i prema drugima, jer onaj ko nije na ovo spreman – kako će upravljati i opštim interesima građana, istakao je kandidat za načelnika općine Živinice Mr.sci. Sanel Razic, dipl.oec.

 Na pomenutim tribinima gradjanima se obratio i predsjednik OO SBB BiH g-din Mehmed Alispahić, koji je  prisutnima predstavio kodeks ponašanja budućeg izabranog  vijećnika u Općinskom vijeću Živinice, njegovu odgovornost prema MZ iz koje dolazi, te polaganje računa građanima koji su ga izabrali.

  Predmet ovog kodeksa je definisanje etičkih i profesionalnih standarda ponašanja na koje se obavezuju izabrani predstavnici i funkcioneri OO SBB BiH. Izabrani predstavnik mora uvijek imati na umu da je on predstavnik svih građena općine Živinice, da je od njih dobio mandat i da za njihova pitanja mora imati sluha, rekao je predsjednik OO SBB BiH Mehmed Alispahic.

SBB Živinice broji preko 4 hiljade članova

  Aktivan rad na terenu obilježio je obilazak i drugih mjesnih zajednica u kojima SBB BiH ima svoje ogranke, tako da je SBB BiH Živinice 6.septembra održao javne tribine u MZ Barice, 8.avgusta u MZ Šišići, na kojima je pružena apsolutna podrška dosadašnjem radu OO SBB BiH, te se izrazilo veliko zadovoljstvo odabirom kandidata za OV.

  Kao predsjednik izbornog staba OO SBB BiH veliko mi je zadovoljstvo i obaveza da mještanima općine Živinice ukažem na sve veću popularnost SBB BiH,  da ih upoznam da SBB BiH Živinice do sada broji preko 4000 članova, te da je već sada svima jasno da će SBB BiH Živinice biti izuzeno važan politički faktor u procesu odlučivanja i donošenja odluka u općini Živinice, obrazložio je predsjednik izbornog štaba Abid Kikić./Press SBB Živinice/

Velika podrška kandidatu za načelnika Sanelu Raziću
 

SBB-sve više novih članova

Sa skupa u Gornjim Živinicama
 

Vaš komentar na članak: