SBB Živinice održala je predizborni skup u Domu kulture Šerići, gdje je predstavljena lista kandidata za članove Općinskog vijeća i kandidat za načelnika Sanel Razić.

 Tako je SBB Živinice održala svoj posljednji skup uoči skorih izbora 7.oktobra, čime se završava obilazak i održavanje predizbornih skupova. U prepunom domu u Šericima gostima su se obratili kandidati za OV Živinice Abid Kikić- potpredsjednik OO, Azelma Tuholjaković, Besima Jagodić, Mehmed Alispahić predsjedinik OO SBB  i nositelj liste kandidata za OV, mr.sci Sanel Razic dipl.oec, kandidat za načelnika općine Živinice.

 Nositelj liste kandidata za OV Živinice Mehmed Alispahić je rekao velikom broju okupljenih članova i simpatizera, kako poslije izbora neće ništa biti kao što je bilo i da će ova politička partija doprinijeti bržem razvoju lokalne zajednice.

 "Imali ste priliku vidjeti da vlast nam poručuje preko plakata da Živinice idu naprijed. Drugi traže od nas novi početak i da zaboravimo šta su do sada radili? Nema novog početka sa starim ljudima, jer će i dalje raditi kao do sada. Oni su za proteklih 17 godina uništila naše firme i hiljade ljudi poslala na biro zapošljavanja. Gdje su danas te velike firme? Dosta je bilo 17 godina loše vlasti, dosta je bilo nesposobnih ljudi koji rade samo za svoju korist.Mi konkretnim primjerom pokazujemo kako se radi, jer iza naših kandidata stoje djela, a iza njihovih uništena preduzeća.Mi hoćemo nova radna mjesta, borbu protiv korpupcije, hoćemo pravdu", istakao je, pored ostalog, Alispahić.

Odgovornost za utrošak budžetskih sredstava

  Kandidat za općinskog načelnika Sanel Razić je govorio o svom Programu, koji namjerava realizovati u narednom mandatu, ukoliko dobije podršku građana:

 "U skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federacije Bosne i Hercegovine, općine kao jedinice lokalne samouprave imaju pravo, ali i obavezu, odlučivanja o pitanjima u okvirima nedležnosti ustanovljenih ustavom i zakonom. Realizacija navedenih pitanja je u direktnoj nadležnosti općinskog načelnika, te u vezi sa navedenim posebnu pažnju programskih aktivnosti u svom izbornom programu želim posvetiti slijedećim elementima:
– transparentnost u radu u svim segmentima nadležnosti opštinskog načelnika;
– javna odgovornost u vezi sa utroškom budžetskih sredstava u vezi zajedničkih projekata infrastrukture tzv. projekti "marka na marku";
– stvaranje preduslova za rad i jačanje mjesnih zajednica, kao matičnih ćelija lokalne zajednice, te ravnomjeran razvoj cijelog prostora opštine Živinice;
– urbanizacija centra grada i prigradskih naselja (gradska tržnica zatvorenog tipa, gradski bazen, teniski tereni, sportski tereni za rekreaciju, hotelski kapaciteti, aktivnija uloga BKC-a, iskorištavanje prirodnih potencijala i dr), kao preduslov širenja civilnog segmenta društva, kroz omasovljavanje sportskih, kulturnih i dr.organizacija", istakao je Razić na skupu u Šerićima.

 Abid Kikić je izjavio kako je lista kandidata SBB sastavljena od mladih i stručnih kadrova, koji će opravdati povjerenje građana:

 "Naša lista ima uspješne poduzetnike koji zapošljavaju veliki broj radnika. To su uspješne firme, koje iz godine u godinu povećavaju zaposlenost i izdvajaju značajna sredstva za lokalnu zajednicu. Oni su ti koji će cijeloj lokalnoj zajednici obezbijediti svijetliju budućnost"./Š.G./

Obraćanje kandidata za načelnika Sanela Razića

Članovi i simpatizeri na promotivnom skupu u Šerićima
 

Vaš komentar na članak: