Danas je OO SDA Živinice organizovala press konferenciju o prijemu radnika u organe uprave općine Živinice. Novinarima su na presici govorili predsjednik OO SDA Živinice Abdulah Delić, kandidat za općinskog načelnika na narednim lokalnim izborima Asim Aljić i Ramiz Glavić, portparol za informisanje.

 Na presici je rečeno da općinski načelnik prvo primi u radni odnos radnike bez konkursa, zatim postojeću sistematizaciju promjeni i prilagodi već primljenim radnicima, a potom raspiše konkurs za prijem istih. Zadnji primjer je konkurs raspisan u Oslobođenju i to ciljano neradnim danom, za popunu dva radna mjesta u općini Živinice.

 "Konkurs je raspisan za stručnog savjetnika za obrazovanje, zdravstvo, kulturu, mlade i informisanje i drugo radno mejsto stručni saradnik za pravne poslove u Stručnoj službi općinskog načelnika. U opisu radnih mjesta, kao i stručnoj spremi, može se dobiti odmah slika uposlenika koji su tu već više godina uposleni. Na poziciji broj 1 traži se elektrotehnički fakultet i to osobe koju je CIK skinuo sa mjesta vijećnika u OV je je suprotno zakonu o sukobu interesa-istovremeno je obavljao i dužnost savjetnika općinskog načelnika. Javnost naše općine zna da se radi o partijskom drugu načelnika-Saidu Čerkezoviću, zbog koga je ovj konkurs raspisan i njemu prilagođen", istako je na press konferenciji Abdulah delić i dodao:

 "Na poziciji broj 2 je upolsenica Begajeta Muratović, a radi se o supruzi načelnikovog amidžića, koja radi u stručnoj službi općinskog načelnika, za koju se čekalo da u međuvrmeno završi fakultet i da se konkurs prilagodi imenovanoj".

 Slična situacija oko zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama općine Živinice je takođe prisutna, kao što je slučaj u Dječijem obdaništu, Centru za socijalni rad, RTV Živinice i dr. Delić je još dodao kako pola načelnikove familije radi u općinskim službama:

 "Nije tajna da ljudi koji su radili u Avganistanu i imaju mnogo novaca kupuju radna mjesta u općini Živinice za 20 hiljada KM i ja pozivam novinare istraživače da ispitaju ove slučajeve, kako bi se stalo u kraj korupciji i nepotizmu prikom zapošljavanja. Mi smo za poštivanje zakona i jednaka prava svih na posao prema stručnoj spremi i ostalim uslovima koji se traže konkursom, a ne nikakva namještanja", zaključio je Delić.

 Kandidt za općinskog načelnika Asim Aljić je istakao kako je kao ministar za boračka pitanja u Vladi TK i povratkom u općinu Živinice primjetio da vlada veliki nepotizam pri zaopšljavanju:

 "Trebao sam se vratiti na svoje radno mejsto u općinu, a dobio sam sasvim druga zaduženja. Primjetno je da se u posljednje vrijeme Pravilnik o sistematizaciji mijenjao 6 do 7 puta, jer se prilagođava osobama koje su već zaposlene bez konkursa. Tako je i za radno mjesto šef službe za imovisnko pravne i geodestske poslove, koji je prilagođen osobi kojoj je to radno mjesto namješteno. SDA je tu da ukaže na neprvilnosti pri zapošljavanju i poštivanje zakonskih procedura u tom sektoru"./Služba za odnose sa javnošću i medjijima OO SDA Živinice/

 

Sa današnje press konferencije SDA Živinice

Press konferenciju pratili članovi i kandiati za predstojeće lokalne izbore
 

Vaš komentar na članak: