Večeras je održana Radna Skupština Mjesnog odbora SDA Donja Višća, na kojoj su podneseni Izvještaj o radu za prošlu i Program rada za tekuću 2012.godinu, dok je u svečanom dijelo izvršena dodjela priznanja zaslužnim članovima i obavljen je prijem novih članova u ovu političku partiju.

 Skupštinu je otvorio predsjednik MO SDA D.Višća i Izvršni sekretar OO SDA Živinice prof. Halid Puzić /slika na naslovnici/, koji je istakao postignute rezultate tokom prošle godine i dodao:

 "Tokom posljednje decenije postignuti su veliki rezultati na organizacionom jačanju naše političke partije, tako da je u našim redovima sve više novih članova, posebno iz reda mladih. Sammo tokom prošle godine Mjesnoj organizaciji SDA Donja Višća pristupilo je oko sto novih članova. Nadamo se ove godine još boljim rezultatima i značajnijem učešću u predizobornim i izbornim aktivnostima".

 Predsjednik OO SDA Živinice Abdulah Delić je govorio o postignure rezultate u prošloj i najavio aktivnosti na kojima će stranka raditi ove godine:

 "U potpunosti smo izvršili planirane zadatke u prošloj godini, što nam daje za pravo da ćemo u ovoj izbornoj godini ostvariti naše ciljeve, a to znači pobjedu na lokalnim izborima, kako za Općinsko vijeće Živinice, tako i za općinskog načelnika Živinica. Preko Kluba vijećnika planiramo realizovati nove zadatke koji se odnose na realizaciju projekata u Donjoj Višći, a to je prva faza Doma kulture, obnova starih vodenica i gradnja asfaltnih puteva kroz zaseoke, za što će se izdvojiti i značajna sredstva općinskog budžeta".

 Na Skupštini Mjesnog odbora u Donjoj Višći potom su uručena priznanja Srebrni ljiljan, posthumno Hasanu Tuholjakoviću, prvom predsjedniku MO SDA D.Višća i aktivisti Rifatu Kahrimanoviću./Š.G./

Predsejednik Puzić otvara Radnu Skupštinu u D. Višći

Članovi SDA, simpatizeri  i gosti

Priznanje Srebrni ljiljan za  Hasana Tuholjakovića primio unuk Hasan
 

Vaš komentar na članak: