Nakon izbornog sastanka od 25.februara na kojem je izabrano novo Predsjedništvo na čelu sa Enverom Aljićem, večeras je održana konstiturajuća sjednica Mjesne organizacije SDP Oskova.Odziv članova bio je vrlo dobar i na prozivci je bilo oko 50 pripadnika ove partijske organizacije, ali i simpatizera, posebno iz reda mladih.

 "Sastanak je imao za cilj približavanje novoizabranog rukovodstva građanima i partijskom članstvu, te upoznavanje sa predstojećim aktivnostima koje slijede u povodu predizbornih aktivnosti za lokalne oktobarske izbore. Priliku smo iskoristili da upoznamo prisutne sa aktivnostima na realizaciji projekata infrastrukture u našoj mjesnoj zajednici. Poznato je da smo na vrijeme aplicirali projekte za gradnju 6 asfaltnih dionica, 4 ulične rasvjete i jednu kanalizacionu mrežu.Još preostaje da naši aktivisti istraju u prikulljanju novca kako bi akcije marka na marku u potpunosti uspjele, a sve u cilju stvaranja ljepših uslova za život građana", rekao je predsjednik MO SDP Oskova Enver Aljić.

 Dakle, novi predsjednik MO SDP Oskova postao je Enver  Aljić, blagajnik je Denis Šišić, a osim pomenutih u sastav Predsjedništva MO Oskova još su izabrani Alen Jusufović, Edin Šišić, Lidija Đaković, Nirmal Kukić, Samir Brčaninović, Edin Šišić, Admira Okić i Idiz Čobić./Š.G./

Radno Predsjedništvo MO Oskova, sa predsjedavajućim Enverom Aljićem

Dio članstva i simpatizera SDP Oskova
 

Vaš komentar na članak: