Nevladina organizacije "Jezero" ovih dana radi na realizaciji projekta "Multifunkcionalni sposrtski tereni". Na lokalitetu  Maoča u MZ Šerići biće izgrađen fudbalski teren sa travnatom površinom,  čija je dužina 40, a širina 20 metara. Osim toga  biće izgrađen   košarkaški teren sa betonskom podlogom, te odbojkaški teren.

   Amir Tursunović, predsjednik udruženja Jezero ističe:

  "Strateškim planom za razvoj naše lokalne zajednice u periodu od  2008. do 2013.  predviđena je izgradnja   sportskih terena na lokalitetu "Maoča". Mi smo u augustu
ove godine  uradili Projektni prijedlog, koji smo poslali na raspisani konkurs u sklopu Programa malih grantova (PMG), koji realizuje Centar za promociju civilnog  društva u Sarajevu, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Između 250 projektnih prijedloga iz cijele BiH  nezavisna komisija je izabrala
20 najboljih, među kojima je i naš projekat, što nas je posebno obradovalo. Ovdje želim skrenuti pažnju na jedan  problem koji je prisutan u svim našim lokalnim zajednicama! Naime,  skoro sve slobodne površine  u društvenom vlasništvu  na kojima su mladi  i djeca provodili  svoje slobodno vrijeme  predate  se u  privatno vlasništvo. Ovaj projakat
ima za cilj zaustavljanje ovog  negativnog trenda".

  Emsad Kuduzović,  projekt menadžer takođe je zadovoljan urađenim poslom:

  "Realizacija projekta  se odvija po utvrđenom planu. U prethodnom periodu izvršeno je snimanje  i nivalacija terena. Poslije toga postavljeni su golovi sa mrežama. Osim toga  urađena je i betonska ploča za  košarkaški teren,  te izvršene pripreme za postavljanje  koša i  odbojkaške mreže. Realizacijom ovog projekta poboljšat će se  uslovi za život mladih u lokalnoj zajednici. Osim toga kroz ovaj projekat trajno će se zaštititi  jedna od rijetkih slobodnih površina za djecu i mlade. Vrijednost ovog projekta prepoznali su  mladi, koji su dali svoj doprinos kroz više od  400 volonterskih sati".

  Podršku ovom projektu dale su i  loklne firme: "Zimex-Šerići", "Domaća radinost-Priluk", "Geopoint-Živinice", "Alfa 90-Živinice" "TR Sani-Šerići", MZ Šerići  te brojni pojedinci. Program malih grantova je namjenjen za jačanje aktivnog građanskog učešća i uključenje pojedinaca i grupa u društvene promjene u zajednici u kojoj žive./Š.G./

Mladi u akciji gradnje poligona

Budući Džeko i Hasagić prvi isprobali teren

Još samo da ponikne trava
 

Vaš komentar na članak: