Od posljedica velikih suša tokom prošle godine došlo je do sušenja stabala, što je posebno izraženo na Konjuhu, ali i drugim planinama u BiH. U Šumskog gazdinstvu Sprečko u Živinicama izvršili su analizu stanja u šumama i došli su do katastrofalnih podataka, o čemu diretkor Zdravko Mišić kaže:

 "Stanje sanitarnog užitka sa 15.julom je pokazalo da na području našeg gazdinstva imamo oko 35 hiljada kubnih metara osušene bruto drvne mase, od čega je 33 hiljade evidentirano u šumariji Banovići, a ostatak šumarija Tuzla. Uglavnom su na udaru sve vrste, a prvenstveno četinari-jela, smrča i bor, a od lišćara stradaju  hrast i nešto manje bukva. ŠG Sprečko je izvršilo doznake  i izradu izvedbenih projekata za prioritetno rješavanje problema. Pošto se radi o velikim štetama ŠG Sprečko nema kapacitete da to sanira vlastitim sredstvima, nego moramo angažovati kooperante. Rješavanje ovog problema prevazilazi naše finansijske mogućnosti, pa je poželjno da nam pomognu državne institucije, a posebno Ministarstvo poljoprivrede i šumartsva TK, jer je ovo jedan vidi elementarne nepogode, a po članu 14 Zakona o šumama TK Kantonalna Vlada bi se trebala uključiti u rješavanje problema", kaže Mišić.

  Da se ne bi širila dalja oštećenja, usljed napada raznih parazita, sanacija posljedica prošlogodišnje suše morala bi se hitno provesti i posjeći osušena staabla. Realizacija na tržištu drvnih sortimenata je otežana, jer se radi o sortimentima koji su izgubili svoja tehnička svojstva i mogu naći primjenu jedino za celulozu u maglajskom Natronu i kao rudno drvo. Prema riječima stručnjaka iz šumarstva ovakve štete od posljedica velikih suša nisu zabilježena u posljednjih 30 godine i da je pojava sušenja raširena po svim šumama BiH, ali se to još ne shvata kao veliki problem koji traži hitno rješenje./Š.G./

Velike štete zbog lanjskih suša
 

Vaš komentar na članak: