Šumarstvo ŠG Sprečko iz Živinica organizovalo je radove na zaštiti sadnica hrasta, zasađenih prije dvije godini  na području  Ciljuga.Područje gdje se nalaze sadnice bilo je ugroženo raznim otpadnim materijalom, pošto se u blizini nalazi pijaca, odakle se odlaže otpad i na ove nejake sadnice.

  «Angažovali smo oko 150 osoba sa Biroa za zapošljavanje Živinice, tako da smo osim čišćenja obavili i neophdno okopavanje  sadnica, koje će vremenom postati pluća našeg grada.Neodgovorni pojedinci ugrožavaju sadnice bacanjem otpada na ovaj prostor, što je nedopustivo», kaže Nedžad Hergić, šef tehničke pripreme u ŠG Sprečko.

  Slične akcije i na ostalim područjima koja su pošumljavana posljednjih godina nastaviće se narednih dana, uz saradnji s Biroom za zapošljavanje u Živinicama./Š.G./

Održavanje i zaštita šuma stalni zadatak "šumara"
 

Vaš komentar na članak: