U prostorijama radničkog restorana  Konjuha  održana je Izborna skupština sindikalne organizacije ove velike firme, koja broji preko 1150 radnika.Na dnevnom redu središnja rasprava vođena je o izboru članova i konstituisanju Sindikalnog odbora Konjuha.

  Prije prelaska na glasanje o povjerenju novim članovima SO prisutnima se obratio predsjednik Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Muharem Hadžić, koji je pojasnio izborna pravila, nakon čega se pristupilo predlaganju kandiata za Sindikalni odbor firme Konjuh.

  Izborna komisja je poslije obavljenog glasanja   konstatovala da su u Sindikalni odbor Konjuha, za naredni četverogodišnji mandat, izabrani Rifat Ramić, predsjednik /slika na naslovnici/, Esad Tuholjaković, zamjenik predsjednika, Fikreta Habibović, sekretar i članovi Omer Podgorčević, Rasim Ramić, Sead Goletić, Izet Muminhodžić, Zijad Puzić, Izet Ikanović, Behrija Kadrić, Hazim Mustafić, Ajša Mahmutbegović i Emina Zoletić.

  U ime novoizabranih članova Sindikalnog odbora prisutnima se zahvalio novi/stari predsjdnik SO Rifat Ramić, koji je između ostalog, rekao:

  «Nama je svima poznato da je ova godina preveliki izazov za proizvođače namještaja u BiH.Svjetska ekonomska kriza najviše pogađa  upravo firme kakav je Konjuh, jer smo veliki proizvođačai, sa velikim izvoznim planovima.Otuda su naši radnici s puno vjere prišli izborima u našoj organizaciji, kako bi se što bolje organizovali u cilju zaštite njihovih prava i interesa svih članova sidikata.S puno odgovornosti smo prešli na zajamčene plate, jer znamo da je to put koji vodi ozdravljenju firme u ovim teškim vremenima.Znamo da  je bilo i težih perioda za Konjuh pa je naša firma uvijek iznalazila puteve opstanka i sigurno je da će to biti i ovog puta.

  Obaveza je svih članova Sindikalnog odbora da istrajemo u nastojanjima zaštite interesa svih radnika, da se zajednički s menadžmentom firme izborimo za poboljšanje kvaliteta rada i izlaska iz krize»./Š.Gadžo/

 Konjuh-Sindikat u borbi za izlazak iz krize
 

Vaš komentar na članak: