Danas se održava 11.redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, kojom predsjedava novi predsjedavajući Fahrudin Vejzović.

  Na ovoj sjednici usvojen je dnevni red sa slijedećim tačkama:

   Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Živinice za period 1.januar do 30.juni 20113.godine, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Živinice br.10-05-9907/2009 od 24.12 2009.godine, Imenovanje članova u privremene upravne odbore i javna preduzeća, Izmjene i dopune regulacionih planova Riba Živinice na urbanističke projekte SPO Baščaršija Živinice-Nacrt i Hotela Konjuh, Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta SPO Medio sky Živinice, Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancija Federalnom ministarstvu finasija za otplatu kredita Svjetske banke-Međunarodne asocijacije za Projekat upravljanja čvrstim otpadom, Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Federalnom ministarstvu finasija za otplatu zajma Svjetske baneke-Međunarodne banke za razvoj za Projekat upravljanja čvrstim otpadom, te izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2012.godinu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina Živinice, kao:

   Horizontala, Veterinarsa stanica, Gradska dvorana, RTV Živinice, Dječije obdanbište, BKC Živinice, Centar za socijalni rad i Dom zdravlja živinice; Informacija o ostvarivanju socijalne zaštite na području općine Živinice, Infomrmacija o provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, viječnička pitanja, odogovori i informacije.

Manje sredstava u Budžetu općine Živinice u prvom polugođu

  U toku je rasprava o izvršenju Budžeta općine Živinice za period 1.januar do 30.juni 2013.godine, koji je podnijela šefica ekonomsko finansijskih poslova općine Živinice Derviša Karalić, koja  je istakla najbitnije karakteristike prihoda i rashoda budžetskih sredstava za navedeni period.

 "Tokom polugođa u Budžet općine Živinice akumulirano je 5.176.502,00 KM, dok je u stavci rashoda evidentirano 4.523.163,00 KM. Ukupni izdaci sa naslijeđenim dugom iz prethodnog perioda iznose 6.706.318,00 KM. U odnosu na predviđena sredstva plan nije ostvaren, jer je nedostajalo 26 odsto od planiranog. U strukturi deficita Budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine najveću stavku čine neizmirene obaveze prema dobavljačima u iznosu od blizu 3,5 miliona KM, što je otežavajuće za poslovanje u navedenom periodu"!

  Tokom vođeni rasprava vijećnici su isticali potrebu uvođenja mjera štednje i izrada snacionih programa, kako se u narednim planskim okvirima za izradu Budžeta ne bi unosili projekti koje nije moguće realizovati. Vijećnici su bili i samokritični pa je  predloženo da se njihovi paušali vrate na period prije povećanja.

 "Nije logično da plata profesora, pa i policijskih službenika bude manja ili na nivou paušala vijećnika. Mi prethodnih mjeseci dok nismo imali niti jedne sjednici dobili smo po 3 hiljade KM, pa u strukturu uvođenja mjera štednje trebamo prvo krenuti od sebe", istakao je vijećnik Nusret Šabanović.

 Na pitanje nekih vijećnika zašto se ne realizuju planirani  infrastrukturni projekti općinski načelnik Hasan Muratović je rekao:

 "Za pola godine ostvarena sredstva u Budžetu iznose 74 odsto, što znači da nam manjka 26 procenata sredstava u prihodima i mi ne možemo sada linearno smanjiti učešće u realizaciji projekata, plata zaposlenika i drugih troškova. Taj teret se prenosi na investicione aktivnosti i zato mi nastojimo gdje je to moguće obezbijediti učešće raznih međunarodnih fondova, što je u ovo vrijeme najpoželjnije i kako znate mi to i koristimo. Daleko bi nam lakše bilo kada bi koncesionari izmirivali svoje obaveze, kao recimo Rudnik Kreka, koji nam po  tom osnovu nije doznačio sredstva, a koja bi nam bila dovoljna da prevaziđemo nastali deficit u Budžetu".

  Nakon šire rasrpave vijećnici su usvojili Izvještaj  o izvršenju Budžeta za prvo polugođe, uz odgovarajuće zaključke koji bi trebali doprinijeti racionalnijem utrošku i efikasnijim prihodima do kraja tekuće godine!

Sjednica Općinskog vijeća prekinuta u 16,30 sati

  Do kraja današnjeg zasjedanja Općinskog vijeća Živinice apsolvirano je ukupno 6 tačaka dnevnog reda, a osim Budžeta, do 16,30 sati razmatrane su i usvojene slijedeće tačke dnevnog reda:

   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Živinice br.10-05-9907/2009 od 24.12 2009.godine, Imenovanje članova u privremene upravne odbore i javna preduzeća, Izmjene i dopune regulacionih planova Riba Živinice na urbanističke projekte SPO Baščaršija Živinice-Nacrt i Hotela Konjuh i Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta SPO Medio sky Živinice.

  Nastavak rada 11.sjednice Općinskog vijeća Živinice naknadno će biti utvrđen!  /Š.G./

Sa današnje sjednice Općinskog vijeća Živinice
 

Vaš komentar na članak: