Danas se održava sjednica Općinskog vijeća Živinice, kojom predsjedava Esad Kitić, a na dnevnom redu se nalazi 28 slijedećih tačaka:prijedlog zaključka-unutrašnja preraspodjela budžetskih sredstava, Odluke o dodjeli općinskih priznanja i nagrada u povodu 19.juna-Dana općine Živinice, odluke o dodjeli spomen-plaketa, proglašenju počasnog građanina, visina rente za 2009.godinu, utvrđivanje konačne prosječne cijene 1m2 zemljišta za tekuću godinu, sufinansiranje izgradnje objekata, utvrđivanje naknade za članove Općinske izborne komisije, Program manifestacije Ljeto u Živinicama 2009.godine, izvještaji o radu jednog broja javnih ustanova i dr.

  Prije usvajanja  dnevnog reda vijećnici su raspravljali o nekim problemima u dosadašnjem radu Vijeća,  kao o naknadama članovima  pojedinih komisija i upravnih odbora, javnost prilkom popunjavanja pomenutih tijela i organa.Zamjenik predsjedavajućeg OV Anto Tadić je istakao kako bi raspodjela sredstava za rad u komisijama i odborima trebala biti ravnomjernija, kako se ne bi dešavalo da u nekim komisijama naknada pojedincima iznosi 400 KM, a članovi Stranke radom za boljitak, kojoj i sam pripada, za 9 članova u komisijama ukupno se isplati 490 KM..Još je naglasio kako se konkursi za popunu članova Nadzornog odbora objavljuju u listovima koje niko ne čita, te se tako postavljaju podobni a ne stručni pojedinci za rad u tim organima.

  Na primjedbu nekih članova Vijeća da načelnik općine dijeli komisije  i upravne odbore kome hoće reagovao je Said Čerkezović, koji  je objasnio da se za popunjavanje upravnih odbora raspisuju konkursi, a to što se štampa ne čita ne može se kriviti niko drugi nego oni koji su zainteresovani za učešće na konkursima za popunjavanje pomenutih odbroa.

  Fehim Taletović je mišljenja da treba odbore i  rukovodioce javnih ustanova birati po stručnosti a ne po stranačkoj pripadnosti, dok je Began Muhić osudio da stranka koja ima samo jednog vijećnika dobije 9 mandata u komisijama.

  Tokom dana  do 20.30 sati, vijećnisi su stigli realizovati 18 tačaka  dnevnog reda, među kojima, Izvještaj o provedenim izborima za organe mjesnih zajednica, Prijedlog zaključka-unutrašnja preraspodjela budžetskih sredstava, Odluka o dodjeli priznanja povodom 19.juna, Dana općine Živinice i dr.Nastavak rada ove sjednice Općinskog vijeća Živinice zakazana je za četvrtak, 18.juni./Š.G./

Predsjedavajući Esad Kitić i njegovi zamjenici Anto Tadić i Mehmed Klopić
 

Vaš komentar na članak: