Danas se održava 17.redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, kojoj predsjrdava Mehmed Klopić. Nakon duže rasprave usvojen je dnevni red, na kojem će  se naći:

   Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora u mjensim zajednicama, više prijedloga rješenja i odluka imovinsko-pravne prirode, Informacija o radu Policijske stanice Živinice za 2010.godinu, Informacija o realizaciji jesenje sjetve za prošlu i plan proljetne sjetve za ovu godinu, Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava na području općine Živinice za 2009.godinu, te vijećnička pitanja, odgovori, inicijative.

  Nakon šire rasprave , tek u popodnevnim satima, usvojen je Prijedlogu Odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama i promjena Rješenja "4.oktobra" u stečaju,  a potom je uslijedio nastavak rada prema utvrđenom dnevnom redu.

   Uvodno izlaganje u vezi sa sjetvenim radovima podnio je stručni savjetnik za poljoprivredu u općini Živinice mr.Mirsad Butković, koji istakao važnost ove djelatnosti, te nastojanja da se iz godine u godinu povećavaju sjtvene obradive površine:

  "Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima jesenja sjetva je obavljena sa visokim stepenom realizacije, tako da je zasijano 246,5 hektara sa dominacijom žitarica.Proljetnom sjetvom je predviđeno da se zasije 2 hiljade hektara kukuruza u zrnu i za silažu, dok će od povrća najviše biti zastupljena sadnja krompira na 1400 hektara. Značajano je poraslo interesovanje za sadnju krastavaca kornišona, ovoga puta na površini od 140 hektara zemljišta", istakao je Butković.

 Informacija o realizaciji jesenje sjetve za prošlu i planovima za proljetnu sjetvu ove godine usvojena je bez rasprave.

PRVI PUTA PRIVREDA NEGATIVNO POSLOVALA

 Od ostalih tačaka dnevnog reda izdvajamo Informaciju o poslovanju privrednih društava na području općine Živinice u 2009.godini, koja je takođe usvojena, a prethodilo je uvodno izlaganje dr.Fahrudina Fehrića, šef Službe za lokalni ekonomski razvoj općine Živinice.

 "Ovu informaciju smo pripremili znatno ranije, ali sve do danas nije stigla na dnevni red OV Živinice.Izvještajne godine živinička privreda ostavrila je ukupan prihod u iznosu od 435 miliiona KM, dok je godinu ranije, 2008.godine, prihod iznosio 530 miliona KM.Poslovanje u uslovima recesije polučilo je poslovni gubitak u 2009.godini u iznosu od oko 13 miliona maraka, što je prvi puta poslije rata da 326 privredna društva posluju negativno.Pozitivne rezultate postigli su Vega-Mix, HiH i MM Kalesić", rekao je između ostalog uvodničar Fehrić.

 Ni za ovu temu vijećnici nisu iskazali posebno interesovanje, pa je Nusret Mamić zaključio raspravu slijedećim riječima:

 "Danas smo od 9 do 16 sati vodili duge rasprave o manje značajnim pitanjima, kao što je kome ćemo dodjeliti dvadesetak kvadrata zemljišta, nego o poljoprivredi i privredi, od koje živi 80 hiljada građana naše općine.Umjesto o tome da vodimo šire rasprave i donosimo konstruktivne prijedloge i zaključke za poboljšanje stanja mi vrijeme rasipamo na, rekao bih, ne bitne predmete".

  Informacija o radu Policijske stanice Živinice za 2010.godinu, nakon uvodnog izlaganja komandira Bege Gutića, bila je zatvorenog tipa, bez prisustva predstavnika medija!/Š.G./

Vaš komentar na članak: