Danas se održava sjednica Općinskog vijeća Živinice, kojoj predsjedava Mehmed Klopić.Nakon usvojenih zapisnika sa prethodne dvije sjednice, usvojen je dnevni red od 19 tačaka.Tokom dopodnevnog rada, a nakon usvojene prve tačke Odluke o izboru pravnog lica za obavljanje komunalnih poslova, najviše vremena je utrošeno o Prijedlogu Odluke-protivpožarna zaštita na području općine Živinice za 2011.godinu.

  Nekoliko vijećnika je bilo mišljenja kako se radi o zakašnjelom donošenju pomenute Odluke za isplatu usluga RMU Đurđevik, čija vatrogasna jedinica obavlja protivpožarnu zaštitu na području općine Živinice, te je to trebalo uraditi početkom tekuće godine, o čemu je govorio i Nail Jusić.

  "Ovdje se radi o štetnom ugovoru po općinu, jer je godina na isteku i o tome je trebalo ranije misliti.Mi smo prije 3 godine donijeli odluku o formiranju vlastie vatrogasne jedinice, a ne da koristimo vatrogasnu jedinicu Rudnika Đurđevik.Predlažem da se u roku od 60 dana formira vatrogasna jedinica za općinu Živinice, a ovih 120 hiljada KM što treba dati Đurđeviku bolje je da ih usmjerimo Konjuhu, kako bi njihovi radnici za Novu godinu dobili bar po 50 KM".

 Diskusiju Jusića podržao je i Began Muhić, koji je ukazao i na ostale štetne ugovore, kao i nezakonito zapošljavanje u administraciji, što dovodi do nepotrebnog povećanja troškova u općini.

  "Trebamo znati na osnovu kojih je parametara ustanovljena cifra od 120 hiljada KM za đurđevičke vatrogasce.Ukoliko prihvatimo ovakvu odluku, šta ako nam neko dostavi odluku za održavanje puteva u mjesecu martu, kada zima prođe"!

  Muamer Zukić je govorio o potrebi i značaju protivpožarne zaštite, bez obzira da li koristili tuđu ili imali svoju protivpožarnu jedinicu:

 "Treba donijeti proračun i donijeti kvalitetnu odluku ukoliko želimo imati svoju vatrogasnu službu.Za sada to činimo na ovaj način, podržavam vijećnike da smo trebali ranije ovo riješiti sa RMU Đurđevik, ali nema smetnji da donesemo ovu odluku, jer ne činimo ništa protivzakonito".

 Vijećnik Nusret Mamić je mišljenja da se više treba baviti kvalitetom pružanja vatrogasnih usluga i dodao:

  "Mi ovdje nismo hmanitarna organizacija i ovih 120 hiljada KM ne dajemo Đurđeviku u te namjene, već je to dio naših obaveza za sgurnost imovine i lica u slučaju požara.Tako isto nemamo na osnovu čega dati ove novce Konjuhu, jer ih to ne bi spasilo".

 U nastavku rada šef službe Civilne zaštite Enver Jukić dao je iscrpne podatke o radu Vatrogasne jedinice Đurđevik, čiji su vatrogasci dali veliki doprinos u gašenju požara na području općine Živinice, ali su prvi stizali i kada su pomagali ljudima u poplavljenim područjima.

    Poslije širih raspava donesena je Odluka o protivpožarnoj zaštiti u općini Živinice za 2011.godinu.

  U nastavku rada Općinsko vijeće je usvojilo gotove sve tačke predviđene dnevnim redom, osim Izvještaja o radu za prošlu i Programa rada za 2012.godinu Sportskog saveza općine Živinice, pošto nije bilo izvjestioca po ovim materijalima.

  Usvojeno je više tačaka iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, razrješenja i imenovanja novih članova  pojedinih komisija, te Program rada Horizontale za narednu godinu, Program mjera zdravstvene zaštite domaćih životinja, podnesena je Informacija o isplati sredstava po osnovu presude Suda zaposlenicima Dječijeg obdaništa, data su saglasnosti na Program borbe protiv narkomanije i Poslovnik o radu Komisije za kodeks ponašanja izabranih predstavnika-vijećnika OV Živinice./Š.G./

Prije početka sjednice OV- vijećnici podržali volontere u prikupljanu sredstava za oboljelog Seada Ferizovića
 

Vaš komentar na članak: