Danas je održana sjednica Općinskog vijeća Živinice na kojoj je usvojen Statut općine Živinice, Izvještaj o radu općinskog načelnika za 2011.godinu, Izvještaj o izvršenju budžeta općine Živinice za prošlu godinu, a u toku su rasprave i o ostalim tačkama dnevnog reda, među kojima je najviše iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

 Sjednica je počela polaganjem zakletve novog vijećnika Mirzeta Hodžića iz SDP-a, koji je nakon odlaska Saida Čerkezovića na novu dužnost, postao član Općinskog vijeća Živinice.Potom su vijećnici opozicije zatražili izjašnjavanje o svom prijedlogu da TV Živinice vrši snimanje i reemitovanje cijelog toka  zasjedanja općinskog vijeća.

 "Mojom smjenom sa dužnosti predsjedavajućeg OV dolaskom nove koalicije u Živinice je stigao mrak", rekao je Esad Kitić, podsjećajući kako je u njegovo vrijeme svaka sjednica reemitovana na TV Živinice. Nakon obavljenog glasanja prijedlog opozicije o prenosu sjednica Općinskog vijeća nije prošao.

 Poslije 11 godina danas je usvojen Statut općine Živinice, sa podrškom od 25 glasova vijećnika. Usaglašen je sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i drugim potrebnim normativnim aktima. Značajno je istaći da će Općinsko vijeće po novom Statutu ubuduće brojati jednog vijećnika više, tj. 31-og vijećnika.

Usvojeni izvještaji o radu načelnika
i izvršenju Budžeta za prošlu godinu

 U nastavku rada usvojeni su izjvještaji o radu općinskog načelnika i izvršenju Budžeta općine Živinice za prošlu godinu.

 Protekla godina za općinu Živinice bila je godina u kojoj je nastavljen razvojni trend. Uprkos svjetskoj krizi ostvareni su zacrtani ciljevi i upotpunjen pozitivan trend razvoja općine, istaknuto je u Izvještaju načelnika Hasana Muratovića:

 "To znači da se i dalje uspješno nosimo sa svim izazovima i teškoćama društva u tranziciji, kao i sa obavezama provođenja promjena u započetim reformama.Učinili smo značajan korak time što smo ojačali kadrovske, prostorne i informatičke kapacitete općine, što predstavlja neophodan uvjet za uspješno i kvalitetno pružanje usluga našim građanima. Time smo postigli početne uspjehe i stvorili uvjete da općinska administracija u narednom periodu u potpunosti odgovori postavljenim zadacima i obavezama. I dalje smo nastojali da se u svim značajnijim pitanjima za općinu kosultujemo sa našim građanima putem javnih rasprava, informativnih i drugih zborova, kroz prijeme stranaka, sastanke sa predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica, raznim građevinskim odborima i na druge pogodne načine.

  Neizostavno je da istaknemo i podršku Općinskog vijeća, kao predstavničkog tijela građana, koje je imalo svoju značajnu ulogu u navedenim procesima. Poštovali smo načela trasparentnosti i javnosti, kako u porcesu donošenja, tako i u procesu implementacije odluka, programa i projekata. U tom cilju bili smo otvoreni za saradnju sa svim medijima i javnošću. Realizovali smo velliki broj projekata  različitih vrijednosti, koji u suštini utiču da život građana bude kvalitetniji. Sa ograničenim budžetskim sredstvima, racionalno i ekonomično ih koristeći, sarađujući sa općinskim vijećnicima i našim građanima, uspjeli smo realizovati vrlo vrijedne projekte koje sam općinski budžet ne bi mogao podnijete", rečeno je u izvještaju općinskog načelnika Hasana Muratovića.

  Tokom dana usvojeno je i preostalih  tridesetak tačaka dnevnog reda, među kojima odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta jezera Bašigovci, obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba visoke stručne spreme, davanje na privremeno upravljanje jezera Bašigovci JP Gradska dvorana Živinice, određivanje prostora za mirna okuplljanja, utvrđivanje kriterija  za imenovanje članova UO JZU Narodna apoteka Živinice i Dom zdravlja Živinice, te  razna rješenja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, kao i usvajanje Informacije o procjeni šteta od vremenskih nepogoda na području općine Živinice. /Š.G./

Novi vijećnik Hodžić položio vijećničku zakletvu

Hasan Muratović-realizovan veliki broj projekata

Vijećnici poslije 11 godina usvojili novi Statut
 

Vaš komentar na članak: