Danas se održava nastavak 2.redovne sjednice Opštinskog vijeća Živinice, kojom predsjedava mr. Began Muhić, a  posvećena je raspravama o  programima rada i finasijskim planovima javnih preduzeća za tekuću godinu. Nakon obavljene rasprave  Program rada i Finasijski plan za 2013.godinu, JP Komunalno nije dobilo podršku Opštinskog vijeća Živinice, te je preostalo da menadžment i Nadzorni odbor ove firme prevaziđu nastale teškoće i ponude plan izlaska iz krize. Slično su prošli isti dokumenti i Dječijeg obdaništa, Gradske dvorane i Centra za socijalni rad, dok je JP BKC dobio potrebnu podršku.

  Novinu predstavlja zaključak OV prema kojem bi u narednom periodu trebalo pristupiti objedinjavanju javnih preduzeća BKC, Gradske dvorane i RTV Živinice u jedno preduzeće, a da se donese posebna odluka o gazdovanju Rajskim jezerom u Bašigovcima.

  Nakon obavljene rasprave  Program rada i Finasijski plan za 2013.godinu, JP Komunalno nije dobilo podršku Opštinskog vijeća Živinice, te je preostalo da menadžment i Nadzorni odbor ove firme prevaziđu nastale teškoće i ponude plan izlaska iz krize.
 
 Opštinsko vijeće je nakon rasprave usvojilo Program rada i Finasijski plan JP Veterinarska stanica Živinice. Uvodničar je bio direktor ove ustanove dr. Mustafa Šabanović, koji je rekao:
 
 "Veliki je značaj u našem programu rada dat na  poduzimanju mjera spriječavanja, otkrivanja, kontrole i suzbijanja zaraznih i parazitskih bolesti kod domaćih životinja tokom ove godine. To podrazumjeva redovnu vakcinaciju oko 6 hiljada goveda protiv bruceloze i šuštavca, a takođe i ostalih životinja, kao štuo su koze i ovce, te vakcinacija protiv klasične svinjske kuge. Takođe, nastavljamo preventivne aktivnosti za pse, kao i njihovo čipovanje i registraciju. Našim Finasijskim planom za 2013.godinu predvidjeli smo 105 hiljda maraka budžetskih sredtava, kako bi uspješno okončali planirane aktivnosti", rekao je dr.Šabanović.
 
   Prema izjavama vijećnika javnim preduzečima preostaje da više pažnje posvete samoodrživosti tih preduzeća, a manje da se oslone na Budžet!

   "Nastojaćemo pomoći koliko budemo mogli, ali je osnvone da oni koji rade u javnim preduzećima prvenstveno dođu do zarade vlastitom aktivnošću, bez da pasivno čekaju da im se iz Budžeta dodjele sredstva. Imamo značajnu infrastukturu u nekim javnim ustanovama, kakav je recimo BKC, ali mislim da je potrebno više učiniti na organizaciji raznih kulturnih događaja u našem gradu", rekao je vijećnik dr.Hajrudin Kozarević./Š.G./ 

Uvodno izlaganje direktora VS Živinice dr.Šabanovića

Vijećnik dr.Hajrudin Kozarević
 

Vaš komentar na članak: