Danas u 15 sati počela je vanredna sjednica Općinskog vijeća Živinice, koja je nakon nekoliko pauza završena oko 17 sati. Na ovoj sjednici razmatran je i usvojen slijedeći dnevni red: 1.Razrješenje sa dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Živinice Fahrudina Vejzovića, 2.Razrješenje sa dužnosti zamjenika predsjedavjućeg OV Živinice Eseda Zenunovića, 3.Imenovanje predsjedavajućeg OV Živinice i 4.Imenovanje zamjenika predsjedavajućeg OV Živinice. Sjednicu je otvorio Fahrudin Vejzović, ali je nakon kraćeg vremena i završio sa sjednicom.

 Njegov zamjenik Esed Zenunović je zatražio u ime Kluba SBiH pauzu, te je nakon 50 minuta sjednica nastavljena. Međutim, Zenunović, koji je u tom trenutku predsjedavao vanrednom sjednicom, rekao je da stručna služba OV ne vodi zapisnik te je zatražio od vijećnika da prihvate njegov prijedlog da općinski načelnik obezbijedi zapisničara iz općinskih službi, što je i usvojeno. Zapisnik na sjednici oV tako je vodio je Alija Ćehajić.

 U nastavku rada sjednice prvo je utvrđeno da vanrednoj sjednici OV prisustvuje 16 vijećnika, što je bilo dovoljno da OV donosi validene odluke. Sjednicom je nastavio rukovoditi Amir Zoletić (SDP), koji je pročitao dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen, pa se krenulo u raspravu i donošenje odluka i zaključaka. Tako je pervo razriješen dužnosti  predsjedavajući OV Živinice Fahrudin Vejzović.

  Mevludin Ferhatović iz SBiH predložio je za predsjedavajućeg OV Eseda Zenunovića, vijećnika iz reda SBiH. Nakon glasanja prijedlog je usvojen, pa je tako profesor Esed Zenunović izabran za novog predsjedavajućeg OV Živinice. Zenuinović je potom zauzeo svoje mjesto predsedavajućeg OV i sjednica je nastavila sa radom.

 Prešlo se na izbor zamjenika predsjedavajućeg, a vijećnik Osman Mešić ispred Kluba vijećnika SDP-a predložio je Amilu Hodžić /SDP/ i Zahida Mušića iz SDA.

 "Ovo je naša poruka građanima da ova većina u Općinskom vijeću želi krenuti novim putem na kvalitetnijim osnovama i sa mladim kadrovima", rekao je Mešić.Prije glasanja za riječ se javio Abdulah Delić iz SDA, koji je rekao:

 "Podržavam vijećnika Mevludina Ferhatovića koji je predložio da umjesto plata predsjedavajući i njegovi zamjenici budu volonteri, te da ne izdvajamo velike novce za te pozicije, kako bi uštedili značajna sredstva u općinskom budžetu".

 Vijećnik SUND-a Mirsad Šljivić je predložio da umjesto plata predsjedavajući dobije naknadu od jednog paušala a dva zamjenika da popolove jedan paušal, što je i usvojeno. Nakon obavljenog glasanja za zamjenike predsjedavajućeg OV Živinice izabrani su Amila Hodžić i Zahid Mušić.

 Nakon izbora za predsjedavajućeg OV Živinice Esed Zenunović je rekao:

 "Zahvaljujem se kolegicama i kolegama vijećnicima na izboru za predsjedavajućeg  Općinskog vijeća Živinice.Nastojaću svojim radom opravdati ukazano povjerenje! Kao prvi korak bio sam inicijator da funkcija predsjedavajućeg i zamjenika bude volonterska i da na taj način doprinesemo uštedama, kako bi novce usmjerili u određene projekte, na dobrobit svih. Nas u narednom periodu očekuje mnogo posla, ali se nadam da ćemo učiniti sve da nadoknadimo propušteno i radimo u interesu naših građana koji su nam dali mandate".

  U Komisiju za primopredaju dužnosti između dosadašnje i nove postave predsjedavajućih u OV Živinice izabrani su vijećnici Mirsad Šljivić, Mujo Beširović i Mevludin Ferhatović./Š.G./

Nova većina u OV Živinice bila jednoglasna u donošenju današnjih odluka o razrješenjima i imenovanjima

Vijećnik Hajrudin Kozarević rekao kako će uštede u primanjima novih funkcionere iznositi oko 300 hiljada KM

Novi predsjedavajući / u sedini/  i njegovi zamjenici

 

Vaš komentar na članak: