Danas se održava 26.redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, kojom predsjedava Mehmed Klopić.Nakon što je usvojen dnevn red od 18 tačaka /zbog zahtjeva mještana MZ Rudar, i neriješenih imovinsko  – pravnih odnosa, te suženja saobraćajnice u ovoj mjesnoj zajednici ovaj Prijedlog je povučen sa sjednice OV Živinice/,  rasprava je počela o Prijedlogu Statuta općine Živinice, koja je trajala do 15,30 sati, kada se pristupilo glasanju.

 Vijećnici, zavisno iz koje političke partije dolaze, davali su različite prijedloge i tumačenja pojedinih amandmana na Prijedlog Statuta općine Živinice. Zamjenik predsjednika Komisije za statuarna pitanja Fuad Nurkić je obrazložio kako je do izmjena i dopuna Statuta došlo nakon 13 godina, a u međuvremenu je došlo do izmjena pojedinih zakonskih propisa, koje regulišu i pitanja lokalne samouprave:

 "Novi Statut, koji je u fazi usvajanja, usklađen je sa svim novim zakonskim propisima, pošto je postojeći Statut star punih 13 godina. Tako je ranije važilo pravilo da načelnika općine bira Općinnsko vijeće, a u međuvremenu je to izmjenjeno i načelnika biraju građani neposredno na izborima, što je trebalo ugraditi u novi Statut. U međuvremenu je donešen i Zakon o lokalnoj samopupravi u kojem je definisano da se budžet općine donosi nadpolovičnom većinom, a u ranijem Statutu je trebala odlučivati dvotrećinska većina. I treće usklađivanje sa Izbornim zakonom BiH, gdje je obaveza općina da formiraju liste nacionalnih manjina, te da se i iz reda manjina biraju vijećnici, pa da se i za njih nađe mjesta u Statutu".

 Najviše vremena vijećnici su potrošili na član 18. Statuta, koji reguliše pitanje ulaska građana iz reda nacionalnih manjina u Općinsko vijeće Živinice. Vijećnik Nezir Dedić iz SDU još prije tri mjeseca je predložio amandaman po kojem bi Općinsko vijeće trebalo brojati 31 umjesto sadašnjih 30 članova, s tim da jedan vijećnik bude iz reda nacionalnih manjina.

   "Jedno vijećničko mjesto treba da pripada kandidatu koji dobije najviše glasova iz reda nacionalnih manjina. Izmjena je u skladu sa izbornim Zakonom BiH, ali i sa evropskim standardima i preporukama. Isto tako postoje pozitivni primjeri susjednih općina Tuzle, Lukavca i Kalesije, koje imaju vijećnike iz reda nacionalnih manjina.Ti vijećnici su pokrenuli niz korisnih projekata od interesa za pripadnike svog naroda.To dokazuje da vijećnici koji dolaze iz reda nacionalnih manjina najbolje znaju šta najviše opterećuje njihovu zajednicu i način rješavanja tih problema", pojasnio je vijećnik Dedić.

 Kada je nakon više tumačenja sa zakonskim propisima i ukrštanja stavova o tome da li da bude 30 ili 31 vijećnik, s tim da jedan bude iz reda nacionalnih manjina, glasanje nije ništa promjenilo, jer je i za jedan i za drugi prijedlog nedostajala potrebna većina glasova, tako da je rasprava o Prijedlogu Statuta općine Živinide nastavljena. Tokom dalje rasprave utvrđeno je da sjednici OV ne prisustvuje dobvoljan broj vijećnika, te je predsjedavajući Mehmed Klopić  prekinuo dalje zasjedanje i rad Vijeća. /Š.Gadžo/

Nurkić izložio stavove Komisije za statutarna pitanja

Sa današnjeg zasjedanja Općinskog vijeća

Nezir Dedić-nedovoljna podrška inicijativi za još jedno vijećničko mjesto
 

Vaš komentar na članak: